Gå direkt till textinnehållet

Chef fick inte bemöta kritik tillräckligt i Sydsvenskan

Sydsvenskan lät inte en kritiserad chef bemöta kritiken i tillräcklig utsträckning vid upprepade tillfällen. Det slår Mediernas Etiknämnd fast, och klandrar tidningen.

Sydsvenskan granskade i en serie artiklar verksamheten hos enheten för överförmyndarärenden i en skånsk kommun. En namngiven chef anmälde tre av artiklarna till Allmänhetens Medieombudsman, MO och påtalade bland annat vad hen uppfattade som felaktigheter.

MOs kritik mot Sydsvenskan rör enbart i vilken mån anmälaren fått bemöta kritiken. MO anser att kritiken varit så pass allvarlig att anmälaren haft rätt att i varje enskild publicering ge sin syn på saken. Att tidningen inför tidigare publiceringar i granskningen sökt anmälaren, saknar betydelse.

Av publiceringarna framgår inte att Sydsvenskan inför varje publicering sökt anmälaren för en kommentar. Därmed har Sydsvenskan enligt MO inte på ett godtagbart sätt hanterat anmälarens rätt att få bemöta kritiken.

Mediernas Etiknämnd, MEN, delar MOs bedömning och klandrar Sydsvenskan för att ha brutit mot god publicistisk sed.

Fler avsnitt
Fler videos