Gå direkt till textinnehållet

Tandläkartidningen klandras för att inte låtit omskriven chef bemöta kritik

Tandläkartidningen klandras för att en avdelningschef inte fick bemöta kritik som anställda givit uttryck för i en artikel.

Artikeln handlade om missförhållanden på en käkkirurgisk klinik där flera personer påstod att avdelningschefen hade bristande kompetens.

I texten skrevs bland annat att avdelningschefen ibland lämnade arbetsplatsen för att spela golf, att tandsköterskor blev tillfrågade om råd innan operation, och om att göra snitt med skalpell och bedöma remisser.

Avdelningschefen anmälde Tandläkartidningen då hen blev utpekad, utan att vara namngiven, i en mindre krets som kunde dra slutsatser om vem den omskrivna avdelningschefen var.

Annons Annons

Anmälaren framhöll bland annat att artikeln innehöll felaktigheter som hen inte hade fått bemöta.

Medieombudsmannens bedömning är uppgifterna om anmälaren var så allvarliga att de utan tvekan krävde möjlighet till ett samtidigt bemötande. Det var inte tillräckligt att tandvårdsdirektören fick bemöta kritiken mot verksamheten och till viss del även klagomål som riktats mot avdelningschefen i nästa nummer av tidningen. Mot denna bakgrund  klandras Tandläkartidningen.

Mediernas Etiknämnd delar MOs bedömning och klandrar Tandläkartidningen för att ha brutit mot god publicistisk sed.

 

Fler avsnitt
Fler videos