Gå direkt till textinnehållet

Brittisk studie avslöjar digitalt feltänk

En stor studie av dagstidningsläsandet i Storbritannien visar att nästan 90 procent av lästiden sker i papper. ”Resultatet borde överraska många”, anser medieforskaren Neil Thurman, som menar att man måste ifrågasätta mediernas digitala satsningar.

Neil Thurman är en av Storbritanniens främsta experter på onlinejournalistik och digitala medier. I en ny studie har han slagit samman data från tre stora undersökningar om britternas medievanor rörande elva rikstidningar, och konstaterar att resultatet är nedslående för de digitala satsningarna.

Av den tid britterna lägger ned på dessa tidningar sker 88,5 procent i papper, 7,5 procent i mobiltelefoner och fyra procent i datorer. Trots den kraftiga upplagenedgången av printprodukterna och gratisnyheter online har tidningsföretagen inte lyckats föra över publiken till digitala medier.

Thurman varnar nu för att om inte tidningsföretagen lyckas överföra de kvaliteter som lockar människor att läsa papperstidningar till digitala plattformar kommer inget att hejda dagstidningarnas fall.

”Resultatet borde överraska många och väcker frågor om tidningarnas resursfördelning mellan olika plattformar”, skriver Neil Thurman.

Dagstidningarna förefaller vara fast mellan ett ”misslyckat experiment” och en ”vikande marknad för print” – och i studien hänvisas till den amerikanska forskaren Iris Chyi som skrivit boken “Trial and Error: U.S. Newspapers’ Digital Struggles”. Hon menar i sin bok, och i en intervju i Medialife Magazine från 2015 att det finns interna strukturella problem i medieföretagen och allvarliga kompetensbrister bland ledningarna. Det har lett till ”grupptänk” i stället beslut baserade på för empirisk forskning och för starkt fokus på teknik i stället för innehåll.

När Journalisten intervjuade Neil Thurman 2014 menade han att framtiden för digitala satsningar låg framför allt i en satsning på kvalitetsjournalistik. En studie från 2013 visade då att kvalitetsjournalistiken vann stort över den löpande nyhetsrapporteringen. Det var de långa utarbetade artiklarna som fick mest lästid totalt sett. Men han menade samtidigt att tidningarna måste satsa på designen av sajterna och funktionerna, som han menade inte är tillräckligt attraktiva för att locka läsarna från printprodukten.

”Just nu är det dyrt att utveckla den här sortens onlinedesign, men det börjar dyka upp automatiserade tjänster som kan få ner kostnaderna för medieföretag som vill göra avancerade sajter med videor, grafik, uppläst text och så vidare. Kan man överföra den form man har valt för att skapa en relation med läsaren från papperet till sajten, har man en god potential”, sade Neil Thurman till Journalisten 2014.

Han konstaterar i den nya studien att den överföringen inte har skett och att satsningen på onlinedesign stannat av.

I Sverige finns också studier av lästiden av dagstidningar, och de pekar på en större acceptans för läsning på digitala plattformar än den brittiska studien gör.

Av Nordicoms Mediebarometer 2015 som presenterades förra året framgår att svenskarna i åldersspannet 9-79 år lägger ned i snitt 19 minuter per dag på att läsa en dagstidning i papper, men bara fem minuter på digital dagstidningsläsning, det vill säga cirka 20 procent av tiden. För morgontidningarna är den digitala tiden avsevärt lägre än för kvällstidningarna.

Fler avsnitt
Fler videos