Gå direkt till textinnehållet

Bernfalk blir radiochef i Småland

Lasse Bernfalk, mångårig tidningschef, nu senast på Kristianstadsbladet, blir kanalchef på SR Jönköping. - Att  nå de unga lyssnarna är huvuduppdraget, säger han.

Efter tre decenniers arbete på dagspressen i framför allt Östergötland och Skåne övergår Kristianstadsbladets förre chefredaktör till att bli chef på SR Jönköping.

Vad tror du blir din huvuduppdrag på radion?

– I första hand måste jag ta in både personalens och lyssnarnas synpunkter.

Annons Annons

Men sen tror jag ändå att den stora utmaningen är de unga lyssnarna, hur man ska nå dem. Det är samma problematik i radion som i dagspressen. Det jag bland annat kan tillföra är mina erfarenhet med webbutveckling.

SR-chefen Mats Svegfors uttryckte i SRs interntidning att talet om rörliga bilder kan tyda på en överdriven tekniktro, som drivs fram av kommersiella skäl. Håller du med om det?

– Nej, att vara snabbt ute med rörliga bilder i samband med händelsenyheter, det har visat sig skapa trafik, det bör nog också gälla för radion. Man måste ha respekt för det som skapar känslor. Och de uppstår i det direkta mötet med människor, och i radion är det ju det nära samtalet och direktheten som är mediets styrka. Men rörliga bilder utgör ett mervärde, det tror jag ändå.

Finns det andra tankar om hur man ska locka ungdomarna?

– Om en stor del av våra unga inte tar del av de stora medierna, då innebär det en demokratisk risk. Men för att få med de unga i den samtida journalistiken får vi inte blunda för att de sociala medierna är en nyckel.

 

Fler avsnitt
Fler videos