Gå direkt till textinnehållet

Barometern fälls av PON

Barometern klandras av Pressens opinionsnämnd, PON, för att ha brutit mot god publicistisk sed när tidningen skrev om en rektor som blivit avstängd och varslad om uppsägning av personliga skäl.

PON anser att frågor om skolan och dess ledare äger allmänintresse och att rektorer därför i många fall får tåla att bli omskrivna i sammanhang som handlar om deras tjänsteutövning. Däremot klandras Barometern för att ha skrivit att rektorn hade missbruksproblem.

PON anser att anmälaren (rektorn) kunde identifieras av en begränsad krets och att dessa genom tidningen fick ta del av uppgifter om att rektorn hade missbruksproblem. PON skriver vidare att tidningens uppgifter härrörde från en enda källa och "uppenbarligen var illa underbyggda" vilket gjorde publiceringen än mer oförsvarlig.

Även om rektorn i en senare artikel fick komma till tals och dementera uppgifterna var det inte tillräckligt, anser PON.

Fler avsnitt
Fler videos