Gå direkt till textinnehållet

Allers i Danmark lägger ut layout i Lettland

Danska Aller Media har outsourcat layouten av tre tidningar till Lettland. Och förlaget Danske Specialmedier förhandlar om att göra layout i Bangladesh. De danska layoutarnas fackliga företrädare är inte imponerade.

Psykologi, Mad samt Antik & Auktion är de tre de tidningar som Aller Media i Danmark låter layouta i Lettland. Det handlar inte bara om enklare layoutuppgifter utan om kreativa uppdrag, och enligt förlaget är kvaliteten är lika hög i tidningarna i dag som innan layoutuppdragen lades ut. Det har också lett till att en tjänst på tidningen Psykologi har skurits bort.

Även branschföreningen Danske Specialmedier hade under en tid samordnat inköp av layouttjänster från Bangladesh, för att möta en ansträngd ekonomisk situation på tidningarna. Men efter protester från Visuelt Forum, den del av danska Journalistförbundet som organiserar layoutpersonal, valde Danske Specialmedier att backa och säga upp avtalen.

– Danske Specialmedier hade ett erbjudande till sina medlemmar som man sen drog tillbaka efter våra protester, säger Karen Hedegaard, ordförande i Visuelt Forums styrelse.

Annons Annons

– Outsourcing innebär inte bara förlorade arbetsplatser, utan även att kvaliteten blir sämre. Man jobbar efter fördefinierade schabloner i stället för att ha ett kreativt redaktionellt samarbete. Nu måste vi inleda en diskussion om kvalitet som hindrar att detta sprider sig.

När det gäller dansk annonslayout görs dessa redan i Centralamerika. 

– Även där blir layouten mer standardiserad. Men den stora faran ser vi i den redaktionella layouten, som degraderas, och som leder till att tidningsmakandets överraskande idéer försvinna.

I nästa vecka kommer representanter för Visuelt Forum träffa med det danska journalistförbundet för att under några möten planera för konferenser om visuell kvalitet.

Fler avsnitt
Fler videos