Gå direkt till textinnehållet

1 000 nya journalister varje år

Varje år kommer omkring 1 000 nyutbildade journalister ut på arbetsmarknaden. Det är en rejäl missmatchning, eftersom journalistjobben blir färre. Det konstaterar utredaren Kent Werne i en ny rapport som förordar en kraftig minskning av antalet utbildningsplatser.

Den av Journalistförbundet beställda rapporten ”Journalistfabriken” som presenteras på tisdagsförmiddagen innehåller dystra siffror för de som studerar journalistik och hoppas på att få jobb i branschen.

Varje år kommer cirka 1 000 nyutbildade journalister ut på arbetsmarknaden, men arbetstillfällena är få och minskar, med 1 300 under åren 2013-2015 enligt Journalistens tidigare granskning. Eftersom antalet nyutbildade journalister legat för högt i förhållande till jobben under flera år, samtidigt som hundratals journalister blivit av med jobben i samband med sparpaket, är arbetsmarknaden övermättad.

Den utbildningsgrupp som det råder minst brist på i Sverige är journalister, enligt SCBs Arbetskraftsbarometer, som också bedömer att överskottet på journalister kommer att fortsätta att öka fram till 2020 om antalet utbildningsplatser inte minskar. Högskoleverket och UKÄ gör liknande bedömningar och beräknar ett kraftigt överskott av journalister fram till 2035.

”Journalistutbildningen är en av de kända överproducerande utbildningarna, som drar många fler än vad det finns behov av på arbetsmarknaden”, säger den tidigare universitetskanslern Lars Haikola som nyligen lett en statlig utredning om högskolans utbildningsutbud.

Sedan 1999 har utbildningsplatserna för journalister ökat kraftigt, med 50 procent.

Förklaringen till den kraftiga överproduktionen av journalister är att studenternas efterfrågan blivit den avgörande dimensioneringsprincipen för utbildningsplatser. För närvarande kan man gå en journalistutbildning i form av program eller kurs på elva universitet och högskolor, elva folkhögskolor samt på Poppius Journalistskola och GTV TV-produktion. Under läsåret 2015/16 var 1 640 studenter registrerade på journalistiska program och kurser.

Kent Werne förordar i rapporten att Journalistförbundet lyfter frågan om överproducerande utbildningar i offentligheten, initierar dialog med utbildningsanordnare samt uppvaktar utbildningsdepartementet för att få till åtgärder för att få till en minskning av antalet utbildningsplatser inom journalistik, bland annat genom ekonomiska styrmedel.

Fler avsnitt
Fler videos