Gå direkt till textinnehållet

Replik: ”Nya korsordsavtalet en förutsättning för Egmont att klara tuffare tider”

Vi på Story House Egmont förstår och respekterar reaktionerna kring det ändrade avtalet för våra korsordskonstruktörer. Vi är medvetna om att förändringar av det här slaget kan upplevas som svåra och negativa, och vi genomför dem inte utan betänkligheter.

Det här är en argumenterande text. Åsikterna i artikeln är skribentens egna.

Samtidigt känns det viktigt att nyansera den bild som förmedlas i Ulf Hyltén-Cavallius debattartikel och vi vill gärna tydliggöra det verkliga skälet bakom detta beslut. Denna förändring bottnar inte i någon kulturkrock eller bristande förståelse för svenska tidskrifter. I stället är den ett av många svar på de tuffa utmaningar som vi och hela vår bransch ställs inför i den pressade mediemarknaden.

Tidskriftsbranschen, som vi älskar och värnar om, står inför betydande strukturella förändringar. För att fortsätta vara en konkurrenskraftig aktör, måste vi ständigt revidera och effektivisera våra processer och se över våra kostnader. De senaste åren har inneburit en stor omställning för vår verksamhet, med allt från anpassning av vår organisation och personalstyrka, till optimering av våra ökade kostnader för pappersinköp, tryck och distribution.

Som en av Nordens ledande medieverksamheter, med hundratals publicerade tidskrifter, är det helt avgörande att vi kan vara flexibla och anpassa oss till förändringarna i marknaden. Det som betraktades som relevant och effektivt för bara några år sedan, matchar inte alltid dagens verklighet.

Genom att förnya våra korsordsavtal utifrån dagens förutsättningar kan vi behålla en balans mellan kostnadseffektivitet och innehållskvalitet, samt långsiktigt främja en positiv utveckling för våra titlar. På motsvarande sätt har vi tidigare behövt uppdatera våra frilansavtal när det gäller återpublicering av redaktionell text och bild. Vi delar inte uppfattningen att korsord markant skiljer sig från detta innehåll.

Vår strävan är att fortsätta leverera och utveckla högkvalitativt innehåll, inklusive våra korsord. För att uppnå detta måste vi dock säkerställa att våra tidskrifter fortsätter vara ekonomiskt bärkraftiga.

Vi är tacksamma för det engagemang våra korsordskonstruktörer visar och vi hoppas innerligt att vi kan fortsätta vårt goda samarbete. Tillsammans kan vi skapa förutsättningar för en positiv framtid för våra tidskrifter och inte minst – fortsatt kryssglädje för våra läsare.

Marianne Gram
förlagsdirektör på Story House Egmont

 

Läs hela Ulf Hyltén-Cavallius debattartikel här: ”Egmonts nya avtal om gratis återpublicering av korsord för evig tid är helt orimligt”

Fler avsnitt
Fler videos