Gå direkt till textinnehållet

Medieforskaren: ”2023 blir ett tuffare år”

2023 kan bli ett ansträngande år för nyhetsmedierna. Både annons- och läsarintäkter väntas påverkas av lågkonjunkturen. ”Det kan definitivt komma att bli tufft”, säger Tobias Lindberg, forskare på Nordicom.

– Alla prognosmakare jag har sett tror på en negativ BNP-utveckling nästa år, någonstans runt en procent ned. Historiskt svänger reklammarknaden vid en lågkonjunktur mer än BNP, och slår hårdast mot tryckta tidningar.

Men majoriteten av tidningarnas intäkter kommer idag från prenumeranter. Hushållen brukar inte vara riktigt lika känsliga för lågkonjunkturer, säger Lindberg.

– Men det här är den första lågkonjunktur som en majoritet av prenumeranterna är digitala. De brukar vara lite mer otrogna än de lojala pappersprenumeranterna. Så sannolikt kan effekten på konsumentintäkterna bli lite större än vi tidigare sett.

2022 var ett bra annonsår för svenska nyhetsmedierna, med fortsatt återhämtning efter pandemin och stora evenemang som OS, fotbolls-VM och riksdagsval.  

– De allra flesta har haft en positiv annonsingång under 2022, säger Tobias Lindberg.

Prenumerationer och lösnummerförsäljning är idag mediernas största intäktskälla. Också de utvecklades positivt under åtminstone årets tre första kvartal. Delvis beroende på det intensiva nyhetsläget med bland annat krig och riksdagsval, enligt Lindberg.

Samtidigt har kostnaderna skjutit i höjden, det mesta har blivit dyrare.

– Min spaning är att marginalerna kommer minska 2022 jämfört med 2021. Det är inte osannolikt att några fler koncerner kommer att visa negativa resultat.

I Danmark ser man sparpaket på sparpaket. Tror du att det ligger i korten även i Sverige?
– Det är väldigt svårt att säga. Men de som har bäst möjlighet att parera det här är de stora koncernerna. De har möjlighet att göra kostnadsbesparingar, och vi har sett att man gjort neddragningar i periodicitet. Den svenska tidningsmarknaden är väldigt konsoliderad.

Det låter som att det kan bli tufft?
– Definitivt. Kostnadsökningarna kommer nog fortsätta, vi kommer ha en högre inflation under stora delar av 2023. Alltifrån datorer och mobiler som vi behöver i jobbet blir dyrare.

Pratar vi om minskade vinstmarginaler eller sparpaket?
– Jag vill nog läsa årsredovisningarna för 2022 innan jag säger något. Men det är inte orimligt att branschens positiva omsättningskurva bryts 2023. Det blir nog ett tuffare år än de senaste.

Men de flesta koncerner har redan liggande sparpaket, påpekar Tobias Lindberg.

– Man startar inte från noll, utan det finns program för att spara pengar och slimma produktion och verksamhet.

Fler avsnitt
Fler videos