Gå direkt till textinnehållet

Peter Hjörne svarar frilansarna: ”Ni är viktiga för oss”

Peter Hjörnes svarar här på det öppna brev som 52 frilansar riktat till honom.

Det här är en argumenterande text. Åsikterna i artikeln är skribentens egna.

Jag beklagar att frilansar som andra leverantörer drabbas av den osäkerhet som rekonstruktionsprocessen innebär. Jag har den största förståelse för både den ilska och frustration ni känner och för de praktiska konsekvenser som kan uppstå för var och en. Jag kan försäkra er om att hade vi kunnat lösa Stampens problem på något annat sätt än genom rekonstruktion, så hade vi också gjort det. Men vår huvudplan accepterades inte av våra banker, därmed återstod rekonstruktion eftersom alternativet var väsentligen värre för alla inblandade.

Vi genomför den här rekonstruktionen för att rädda jobben, våra titlar och därmed också frilansuppdragen. 

Stampen har i dialog med rekonstruktören argumenterat för att frilansarna har en särställning för oss. Men rekonstruktören har gjort bedömningen att det inte går att göra kategoriska undantag för enskilda grupper eftersom det finns en likabehandlingsprincip i lagen. För att underlätta för de som har utestående fakturor så erbjuder vi förskottsbetalning under sommaren – och i ett eventuellt ackord kan man sätta nedre gränser för att förhindra negativa effekter för så många som möjligt. Även om det är en klen tröst just nu är bedömningen att i slutändan kommer de flesta frilansar att få sin ersättning fullt ut, det jobbar både jag och ledningen för.

När det gäller tidigare utdelningar så blir det alltid stora tal när man lägger samman en lång följd av år. Men jag vidhåller att jämförelser är relevanta.  Således är 330 miljoner en mycket stor summa men man ska ha klart för sig att den omfattar åren 2000 till 2012 – det rör sig alltså om 13 år. Under större delen av den perioden gick Stampen bra och delade följaktligen ut avkastning på ägarnas kapital. Det gör alla företag som vill ha ägare som tar risk, så också medieföretag.

Under perioden från Centertidningsaffären 2005 till 2012 var utdelningsnivån lägre än i jämförbara företag i branschen och i börsföretag. När besluten om utdelningar fattades, till exempel tidigt 00-tal, kunde vi varken förutse den mycket dramatiska och accelererande nedgången för tidningar i Sverige 10 år senare eller momsdomen som senare gick emot oss.

När de stora nedgångarna kom ställde vi in utdelningarna till aktieägarna och har inte delat ut något för de tre senaste åren (2013, 2014 och 2015). Låt mig också ge en annan sammanlagd summa för proportionernas skull: Under åren 2005 – 2015 har vi betalat ut löner med nästan 16 miljarder, skatter och avgifter med ca 6,3 miljarder. Våra medarbetare har betalat in drygt 5 miljarder i inkomstskatt.

Det finns också skäl att konstatera att Stampens specifika problem är ett skuldproblem som härrör sig från den expansions- och konsolideringsstrategi vi inledde i början av 00-talet.  Vi trodde på den och den fungerade fram till strukturomvandlingen och digitaliseringen accelererade på ett sätt som jag tror att få hade förutspått. I efterhand är det lätt att se att till exempel centertidningsaffären, som många mediehus tävlade om på samma prisnivåer som vi, blev för dyr. Därför bär vi på en ryggsäck av historiska skulder som vi inte klarar att betala av trots att våra tidningar går bra igen.

Vi har alltså speciella skuldproblem men trycket från digitaliseringen och strukturomvandlingen delar vi med alla i branschen i hela världen – och alla har rationaliserat och måste rationalisera och i ungefär samma omfattning.

Jag vill upprepa att jag och vi på Stampen givetvis är bedrövade över den situation ni oförskyllt hamnat i. Ni är viktiga för oss och vi har självklart prövat alla vägar för att undvika rekonstruktion, men till slut hade vi inget val. Nu arbetar vi för en lösning som på lång sikt även ska säkra frilansarnas uppdrag i framtiden.

                                                                       Med vänlig hälsning

                                                                       Peter Hjörne
 

Läs frilansarnas öppna brev till Peter Hjörne här på Journalisten.

Fler videos
Fler avsnitt