Gå direkt till textinnehållet

”Journalistförbundet måste ändra reglerna för stipendier”

Tre tidigare ledare för Journalistförbundet kritiserar utestängningen av äldre journalister från stipendierna.

Det här är en argumenterande text. Åsikterna i artikeln är skribentens egna.

Enligt uppgift har förbundet beslutat att för närvarande inte utdela några rekreationsstipendier. Tidigare har inskränkningar gjorts så att upphovsrätten vid kopiering av olika slag inskränkts till två år.

Journalistförbundet hanterar många miljoner av ersättningar som tillhör upphovsmännen. Det är de ersättningar som medlemmarna har rätt till därför att deras arbete har använts av andra än där de först publicerats. Det är alltså ersättningen för utfört arbete.

I princip ska pengarna bara betalas ut till var och en som hart rätt till dem.

En sådan direkt metod skulle dock kosta enormt i administration och de utbetalda summorna skulle bli små.

När systemet ursprungligen infördes, i en överenskommelse med staten, valde därför förbundet att fördela pengarna på en rad olika sätt för att alla vars material kopierats, skulle ha chansen att få del av dem. Det blev därför både rena rekreationsstipendier och t ex stipendier för vidareutbildning.

Det skulle vara en konstig ordning om man hade som princip att alla som skulle ha ersättning för sin utnyttjade upphovsrätt endast kunde få den om man gjorde ytterligare prestationer.

När systemet förhandlades och en gång genomfördes och godkändes av bl a staten gjordes dessa avvägningar. Att nu, som förbundet tydligen gjort, besluta om någon principiell form av arbetsplikt för att få ut ersättning för redan utfört arbete, är helt orimligt. Lika orimligt som att begränsa upphovsrätten till två år. Den som blev kopierad 1975 har samma rätt som den som kopierats i år.

När det gäller utdelningen av pengarna måste man följa lagen när det gäller tidslängden på upphovsrätten. När det gäller vilka som kan få, får det inte finnas krav om arbete, studier, ålder eller något annat. Visst blir det svårare men att organisatoriskt ta ifrån vissa medlemmar deras rättigheter är mycket värre.

Det är därför angeläget att förbundet omgående går igenom situationen och uppfyller alla delar av upphovsrätten som omfattar alla upphovsmän.

Östen Johansson, f d förbundsordförande
Lars E Rabenius, f d förhandlingschef
Håkan Olander, f d kanslichef

Här svarar Journalistförbundets förhandlingschef Johan Lif på debattartikeln.

Fler avsnitt
Fler videos