Gå direkt till textinnehållet

Ingen vill arbeta utan att få betalt

"Lekare", det vill säga musiker eller skådespelare, hade under medeltiden en mycket låg status och saknade i stort sett medborgerliga rättigheter. Den här synen på konstnärer lever tyvärr fortfarande kvar, och en stor del av kulturen får leva på allmosor. Kanske är det denna syn, som är orsaken till att det över huvud taget kan bli en diskussion om hur man ska se på en verksamhet som den Pirate Bay bedriver.

Det här är en argumenterande text. Åsikterna i artikeln är skribentens egna.

I Journalisten (6/09) anklagar Martin Klepke på LO-Tid­ningen Journalistförbundet för att liera sig med näringslivet. Förbundsstyrelsen är självklart kapabel att själv bemöta den anklagelsen. Jag vill dock påpeka att när Klepke skriver: "näringslivets distributionskanaler har inte hängt med i teknikutvecklingen", så må det vara sant, men det är inte alls det saken handlar om utan upphovsmännens rätt till ersättning. Klepke skriver också: "Det grundläggande felet i Journalistförbundets analys är att det verkar tro att det är själva skapandet som är hotat. Men så är inte fallet."
Jo, det är fallet, vågar jag påstå, för om professionella konstnärer ska kunna fortsätta att skapa och utveckla sin konst, måste de kunna leva på den. Många musiker har till exempel redan i dag en lika lång utbildning som en läkare men bara en bråkdel av en läkares inkomst.


Att upphovsmännen ska
ha ersättning håller i och för sig Martin Klepke med om, men han skyller hela fildelarproblematiken på "näringslivet", som "med hjälp av Journalistförbundet ödslat kraft på att sänka piratskepp". Det är ett märkligt påstående. "Näringslivet" (Klepke måste mena musik- och filmindustrin, inte Volvo eller Atlas Copco) är självfallet angeläget om att stoppa en verksamhet, som berövar den och de bakomliggande konstnärerna deras självklara rätt till ersättning för andras utnyttjande.
Fildelning av upphovsskyddade verk utan ersättning till upphovsrättshavarna är ju stöld. Om (som en hypotes) Svenska Dagbladet utan lov publicerar en artikel skriven av Martin Klepke eller publicerar ett fotografi, som LO-Tidningen har rätten till, utan att betala för sig, gör man sig skyldig till stöld. Han man skapat musik eller film, måste samma synsätt gälla för detta!
Det är obegripligt att inte den unga generationen, där stödet för systematisk och organiserad stöld genom fildelning tycks vara starkast, förstår det orättmätiga i en sådan verksamhet! Att till exempel skiv- och filmindustrin fortfarande håller fast vid distributionsmedier som CDn och DVDn är en helt annan sak. Naturligtvis kommer man med tiden att acceptera nedladdningar från nätet i allt större utsträckning, men då ska det vara under sådana former, att upphovsrättshavarna fortsatt garanteras ersättning för sina verk.
Sedan kan man alltid diskutera ersättningarnas storlek, om högt eller lågt pris bäst gynnar skaparna, men det är en annan diskussion.Ingen varken kan eller vill arbeta utan lön. Om fildelare stjäl ens verk får man ingen, och det är förstås varken "näringslivet" eller Journalistförbundet orsak till.
Calle Friedner
frilansjournalist

 

Fler avsnitt
Fler videos