Förändring är inte lätt

31 oktober, 2019

Det här är en argumenterande text med syfte att påverka. Åsikterna i artikeln är skribentens egna.

DEBATT Förändring är inte lätt och allt blir inte alltid rätt. Det är lättare att avstå och söka en berättelse som ger bilden av framåtrörelse, utan att förändra. Ett sådant val vore inte att ta ansvar för SVT i en historiskt definierande tid för medier och journalistik.

Vi behöver sortera i det missnöje som kommer till uttryck i Journalistens artikel.  Det är ett internt jobb som ledningen för nyhetsdivisionen redan inlett. För vi ser också, i en nyligen gjord medarbetarundersökning, att arbetsmiljön på helheten förbättrats på SVT Nyheter.  Här fokuserar vi på att förklara varför och hur vi utvecklar SVTs nyhetsutbud.

Genomsnittsåldern på Rapports 1,2 miljoner tittare är 65 år och stigande. För Lokala nyheters huvudsändning är den 69 år. Det är inget fel på de åldrarna, eller några andra åldrar. Inte heller på Rapport. Trenden säger bara att SVT är på väg att förlora kontakten med flera generationer av nyhetskonsumenter. Vi behöver nå dem på nya vägar för att göra public service relevant.

Vi har sedan länge en multimedial nyhetstjänst – SVT Nyheter. Löftet till publiken är: ”Med oberoende och engagemang för att du snabbt ska få hela bilden.”

Tjänsten har ett brett upptag av nyheter ur hela SVTs utbud. Kultur, Vetenskap, Sport, Lokala nyheter, Uppdrag granskning, riks, utrikes och övriga programredaktioner när de producerat innehåll som är nyheter.

Det breda innehållet i nyhetstjänsten skiljer sig från den klassiska nyhetssändningen, men bidrar till att ge fler perspektiv i det mobila formatet. Detta arbete har uppskattats av publiken. SVT Nyheter har de senaste två åren varit den snabbast växande nyhetstjänsten i Sverige och når idag mellan tre och fyra miljoner unika besökare i veckan. Användarna återkommer ofta och stannar längre. Vi når i dag lika många digitalt som vi når med vårt största nyhetsprogram Rapport varje dag. Och viktigast av allt, vår trovärdighet bland unga har skjutit i höjden. Bland förstagångsväljare har trovärdigheten för SVT digitalt ökat med 20 procentenheter (från 53 procent valet 2014 till hela 73 procent valt 2018).

Att det skulle vara resultatet av ”klickfiske” eller ”kvällstidningsjournalistik” i ordets gamla nedvärderande betydelse är kort sagt inte sannolikt. En del medarbetare kritiserar videoformaten för att skilja sig för mycket från det klassiska tv-reportaget och att de är för korta. En del av tidningsbranschen kritiserar oss för att texterna är för långa och för många. Publikdatan talar emot, men det kan ändå ligga relevans i båda kritikspåren ur andra perspektiv. Vi har själva identifierat att vi inte är klara. Just nu inleder vi ett arbete med att utvärdera hur vi bättre lever upp till vårt löfte om ”hela bilden”. Vi vill utveckla den positionen mer och tydligare.

Vi lade ner Gomorron Sverige och startade det mer nyhetsintensiva Morgonstudion som ett led i att bygga vårt nyhetsdygn. Vi valde att kontrastera erbjudandet mot övriga morgon-tv-erbjudanden. Det har i dag fallit väl ut. Vi bibehåller räckvidden i broadcast och har växt i SVT Play hos en mer nyhetsorienterad publik och medvetandegör vår Nyhetstjänst för dem för resten av dagen.

Vi förtydligade samtidigt uppdragen för Rapport och Aktuellt. Vi förstärkte Rapports klassiska sammanfattande roll, med den mest relevanta sammanfattningen av nyhetsdagen – pålitligt och nära. Aktuellt har fortsatt i uppdrag att fördjupa och engagera med perspektiv på dagens stora nyhetshändelser och samhällsfrågor.

Nyhetsdivisionen har nu inlett ett omfattande arbete med att effektivisera våra utsändningar för SVTs lokala Nyheter. Det görs för att nyttja modern teknik till att skapa mer resurs för lokal journalistik. Samtidigt kommer vi att tillföra helt nya resurser. Inom kort kommer vi att utannonsera ett stort antal nya journalistiska tjänster.

I den nyss klubbade propositionen för nytt sändningstillstånd betonas vårt ansvar för lokala nyheter. Det är ett ansvar vi tar, inte minst genom den utbyggnad av lokala redaktioner som skett de senaste åren. Från 27 till 37 orter på några år. Vi planerar att ge lokala nyheter en mer framskjuten placering i SVT1 och att fokusera online leveransen av lokala nyheter till en fördjupning om dagen, parat med ett effektiviserat arbete för att ge överblick av händelsenyheterna. 

Det är en spännande, tuff och mångfacetterad leverans att klara för små redaktioner. En kritik som kom tidigt var att riktningen om att fokusera mer ”nära dig” lokalt gjorde att det var svårt att leverera lokala nyheter till rikssändningarna. Det var en bärande kritik.

En bra lokal nyhet kan ha den egenskapen att den ofta mest intresserar människor som lever och verkar i området. Bra lokal närvaro i rikssändningar kan handla om att lyfta stora brännande lokala frågor men också att ge lokala perspektiv på frågor som angår hela landet. Lokalt material i rikssändningarna kan ha olika syfte. 

Vi kommer snarast att tillsätta fyra reportrar i ett antal regioner med hemmahörighet på någon av våra lokalredaktioner, som avlastar de lokala reportrar som för dagen jobbar för rikssändningarna.

Förändring är inte lätt, det blir inte alltid rätt. Så vi gör om och försöker göra rätt här.

Den fördjupande journalistiken har fått ett eget fokus i vårt utbud i ett utvecklingsspår vi kallar det journalistiska berättandet. Det handlar om det dokumentära, fördjupande berättandet som fått en renässans i SVT Play. Inte sällan först uppmärksammat via en nyhetsvinkel i vår nyhetstjänst som väcker lusten till och nyfikenheten på hela storyn.
Vi utökar nästa år resurserna till den undersökande journalistiken som också framgångsrikt tillämpar helt nya publiceringsstrategier och når i dag fler digitalt och fler yngre grupper.

Vi ställer just nu om opinionsjournalistiken genom att värna verkliga möten där kontrahenterna inte bara åskådliggör konfliktlinjerna utan också måste bemöta motståndarens bästa argument.

Slutligen tittar vi också nu på ett mer spetsigt programformat som bejakar komplexiteten med fördjupande perspektiv på samtida händelser. Journalistik som bidrar med kunskap, evidens och insikter till en publik som orkar och vill söka djupare förståelse.

Vi har med detta ställt ut pjäserna i det svenska nyhetslandskapet på ett nytt sätt. Vi har gjort det – och fortsätter att göra det med publiken i fokus. Vi ska självklart ta in såväl den interna kritik om arbetsförhållanden och externa kritik om att vi stör marknaden för mycket med denna utveckling.

Vi håller dock huvudet kallt vad gäller den publicistiska inriktningen: Att göra public service relevant också för nya generationer.

Jan Helin, Mediedirektör, SVT
Anne Lagercrantz, Divisionschef SVT Nyheter
Helena Olsson, Beställare nyheter, samhälle och dokumentär

 

Läs Journalistens reportage om kritiken mot SVT:
https://www.journalisten.se/fordjupning/larmet-fran-tv-huset
https://www.journalisten.se/nyheter/den-externa-kritiken-mot-svt-vaxer
https://www.journalisten.se/nyheter/omfattande-debatt-kring-larmet-fran-tv-huset
https://www.journalisten.se/nyheter/krismote-pa-svt-efter-larmet-fran-tv-huset
https://www.journalisten.se/nyheter/svt-chef-kritiserade-medarbetarnas-enkatsvar

 

Senaste numret

Prenumerera

Nyhetsbrev

Prenumerera på nyhetsbrevet
Ansvarig utgivare: Helena Giertta. Allt material är skyddat enligt lagen om upphovsrätt. Citera gärna, men ange källan. Information om cookies