Gå direkt till textinnehållet

Dra tillbaka era fulavtal, Mittmedia!

Sedan en tid tillbaka vill Mittmedia tvinga oss frilansjournalister att skriva under ett "Avtal rörande frilansmedarbetarskap” för att vi ska få göra uppdrag åt dem.

Det här är en argumenterande text. Åsikterna i artikeln är skribentens egna.

Avtalet gäller för alla 27 Mittmedia-titlar och har karaktären av vad vi frilansjournalister benämner fulavtal. Det fula i sammanhanget är avtalets formuleringar under rubriken upphovsrätt. Där står det att frilansjournalisten "överlåter till Mittmedia rätten till allt material som produceras inom ramen för detta avtal för frilansmedarbetarskap på samma sätt som om frilansmedarbetaren varit anställd av Mittmedia”. 

För oss innebär avtalet att vi berövas rätten att själva avgöra om våra alster får vidarepubliceras i andra medier än de som ägs av Mittmedia. Den som bestämmer det är i stället inköpande redaktör på Mittmedia. Att döma av den praktiska tillämpningen av avtalen tas besluten helt godtyckligt. 

Samtidigt har Mittmedia delat in oss frilansjournalister i ett A- och ett B-lag. A-laget får högre arvoden och deras alster publiceras i alla Mittmedia-titlar. B-lagets uppdrag är av mer lokal karaktär och deras alster publiceras i en eller några få Mittmedia-titlar, med arvoden på skamnivå. Trots det gäller även B-lagets frilansavtal för publicering i hela Mittmedia. Uppdelningen i A- och B-lag är ett smart sätt att slå split mellan uppdragstagare.

Frilansjournalister arbetar under helt andra villkor än anställda journalister. Vi är i de flesta fall egna företagare, vi betalar själva in skatt och sociala avgifter, vi har har ingen lagstadgad semester, ingen kollektivavtalad månadslön med tjänstepension. Det vi säljer är upplåtelse av upphovsrätten till den journalistik vi producerar i form av texter och bilder. Därför är det helt orimligt att vi frilansar ska jobba under samma villkor som anställda journalister när det gäller upphovsrätten. 

Genom att tvinga fram en överenskommelse som ger tillgång till frilansars upphovsrätt hotar Mittmedia vår möjlighet att försörja oss på vårt arbete. 

Vi uppmanar Mittmedia att dra tillbaka sina fulavtal och ersätta dem med schyssta villkor för frilansar enligt Journalistförbundets Frilansavtal och Frilansrekommendation. Att Mittmedia befinner sig i en svår ekonomisk situation är ingen ursäkt för att utnyttja en svagare part. Den vinst det går att göra på att utnyttja frilansar torde dessutom vara marginell.

                                                                                                                Karin Kämsby,

                                                                        för Mellannorrlands frilansklubbs styrelse

                                                                                                              Gert Lundstedt,

                                                                                                   för Frilans Riks styrelse

Fler avsnitt
Fler videos