Gå direkt till textinnehållet

Demokratifrågor saknas i valrörelsen

Partierna måste ge klarare besked om hur de vill att vår demokrati ska fungera i framtiden. Hur ser ni på offentlighetsprincipen, pressfriheten, meddelarskyddet och källskyddet? Demokratifrågor nämns knappt i valmanifesten visar den granskning Journalistförbundets yttrandefrihetsgrupp har gjort.  

Det här är en argumenterande text. Åsikterna i artikeln är skribentens egna.

En viss vägledning om vad partierna tycker får vi i Journalistens enkät till partierna om mediefrågor, som publicerades i papperstidningen nyligen. (en nätversion finner ni här, reds. anm.) Den visar att alla partier vill värna offentlighetsprincipen, de flesta av er anser att det görs bäst genom att verka för större öppenhet inom EU.

Samtidigt ser vi hur svensk lagstiftning anpassas till den slutna kultur som präglar en stor del av EU–samarbetet, bland annat genom utvidgad utrikessekretess som gör det enklare för myndigheter att vägra lämna ut uppgifter som om de blir kända bedöms störa framtida relationer med andra stater.

Just nu förhandlar EU och USA om ett frihandelsavtal, TTIP. Det sker bakom stängda dörrar utan att vi får insyn. Där diskuteras möjligheten för USA–företag att stämma stater inom EU som har lagar som företagen anser skadar deras investeringar i Europa.

Annons Annons

Är ni i beredda att acceptera ett frihandelsavtal med USA som riskerar att begränsa vår öppenhet och rätt till insyn?

Den offentlighetsprincip vi har idag urholkas ständigt av nya sekretessregler. Det blir allt svårare att få ut offentliga uppgifter.

JO har reagerat på långsam handläggning av utlämning av handlingar, framför allt inom kommuner. Även regeringskansliet bryter mot regeln att utlämning av handlingar ska ske skyndsamt. Vad tänker ni göra åt det? Är ni beredda att se till att chefer och anställda inom offentliga myndigheter får utbildning i offentlighetsprincipen?

Journalistförbundet kräver att meddelarskydd ska gälla alla på arbetsmarknaden, inte bara offentligt anställda. Vi kommer att driva på er för att i ett första steg få ett meddelarskydd inom all offentligt finansierad verksamhet, vare sig den utförs av det offentliga eller av privata företag. Hur ställer ni er till det?

Det blir allt svårare att värna källskyddet inte minst i den digitala världen. Bekämpandet av terrorism och grova brott används som förevändning för att införa övervakningslagar . Europarådets medlemsländers ministrar för media och kommunikation uppmanar i Reykjavikresolutionen medlemsländerna och EU att verka för att artikel 10 om yttrandefrihet i Europakonventionen om mänskliga rättigheter inte får inskränkas i kampen mot terrorism. Vad vill ni göra för att uppfylla Reykjavikresolutionen?

EU–domstolen har ogiltigförklarat datalagringsdirektivet eftersom det inte ger ett tillräckligt skydd för den personliga integriteten. Just nu pågår en utredning om den svenska lagen strider mot EU–domstolens beslut. Journalistförbundet var redan från början kritiskt till lagen eftersom den kan hota källskyddet. Är ni beredda att riva upp lagen om datalagring?

Stephen Lindholm

ordf i Journalistförbundets Yttrandefrihetsgrupp

 

Fler avsnitt
Fler videos