Gå direkt till textinnehållet

Weibull utreder kyrkans mediearbete

En utredning ska se över kyrkans mediearbete inför år 2 000. En av ledamöterna är medieprofessorn Lennart Weibull.

En utredning ska se över kyrkans mediearbete inför år 2 000. En av ledamöterna är medieprofessorn Lennart Weibull.

Biskop Claes Bertil Ytterberg, Västerås, blir ordförande i en utredning som ska se över Svenska kyrkans mediearbete inför 2 000 då kyrkan skiljs från staten.

Övriga ledamöter i utredningen är Lena Björk, chefredaktör på ICA-Kuriren, Marianne Kronberg, chef för SAF-tidningen Näringsliv, Leon Nordin, reklamman, Lennart Weibull, professor i massmedieforskning vid Göteborgs universitet och Peter Weiderud, politiskt sakkunnig vid Utrikesdepartementet.

Lennart Weibull berättar att man från kyrkan kontaktade honom för ett par veckor sen och bad honom bli ledamot.

Han hade dock ännu i tisdags inte sett några direktiv för utredningen.

Han säger sig också vara tagen på sängen inför uppgifter om att utredningen ska undersöka möjligheten av att kyrkan går in som köpare av krisdrabbade Svenska Dagbladet.

Spontant kommenterar Weibull spekulationerna:

— Det är i och för sig ingen orimlig tanke att kyrkan skulle äga en dagstidning. Sånt förekommer i andra länder.

Han pekar på exempel som Kristelig Dagblad i Danmark och Vårt Land i Norge.

— Men det är tidningar på en helt annan nivå. De är mindre än svenska landsortstidningar och har små redaktioner. Vill kyrkan köpa Svenska Dagbladet får den nog inteckna all skog den äger.

Weibull tror att ett köp vore mindre välbetänkt också av andra skäl.

— Det skulle ge associationer till sekelskiftets konservativa kyrklighet.

Fler avsnitt
Fler videos