Gå direkt till textinnehållet

VLT påstod att skolflicka bar ansvar för konflikt

Vestmanlands Läns Tidning klandras av Mediernas etiknämnd för att man påstått att en skolflicka bar ansvaret för en konflikt med en jämnårig pojke på en skola.

I maj förra året publicerade VLT en artikel om en långvarig konflikt mellan en pojke och en flicka på en namngiven skola. I ingressen uppgavs att skolan löst problemet genom att stänga in pojken i klassrummet på rasten, ”trots att det var han som var utsatt”.

Av artikeln framgår att båda eleverna bråkat med varandra och pojkens mamma intervjuas där hon uppgett att flickan inte låter honom vara i fred och till slut tröttnar han och puttar henne.

Flickans mamma anmälde tidningen till Pressombudsmannen (numera Medieombudsmannen), som konstaterar att flickan utsatts för en beaktansvärd publicitetsskada och att den med hänsyn till hennes ålder är oförsvarlig.

Annons Annons

”Även om de enskilda händelserna som beskrivs i artikeln är av mindre allvarligt slag, har flickan oemotsagt presenterats som den som bär skulden för den långvariga konflikten”, skriver PO i sitt beslut.

Mediernas etiknämnd (MEN) instämmer i bedömningen och klandrar VLT för att ha brutit mot god publicistisk sed.

Fler avsnitt
Fler videos