Gå direkt till textinnehållet

Vi har bra frilansavtal som måste användas

Frilansavtalet har inte använts i den utsträckning och det sätt som man skulle önska - för att visa solidaritet mellan frilansar och klubbar, säger Journalistförbundets ordförande Jonas Nordling. Foto: Tomas Ohlsson

Journalisten skrev i förra veckan om låga frilansarvoden och om det sällan använda Frilansavtalet mellan Tidningsutgivarna och Journalistförbundet, som ger journalistklubbar på TU-området rätt att förhandla åt frilansarna, till exempel för att få upp låga arvoden.

Jonas Nordling, nytillträdd ordförande för Journalistförbundet, ser flera orsaker till att avtalet så sällan används. Dels finns det en okunskap om att avtalet finns och ger möjlighet att förhandla åt frilansarna.

– Och även om man vet det måste motparten vilja förhandla. Sedan är det också så att klubbföreträdarna nog ofta har fullt upp med de egna frågorna. Vi måste få dem att förstå att alla tjänar på högre arvoden, precis som Ingrid Thulin på Sydsvenskan sade häromdagen.

Jonas Nordling tror också att klubbföreträdare kan dra sig för att förhandla om de generella frilansarvodena på en tidning av rädsla för att i stället för att ta fram en miniminivå råka sätta ett tak.

Vilket ansvar har Journalistförbundet centralt för okunskapen om avtalet ute i landet?

– Det ska ingå information om avtalet i vår grundkurs för klubbföreträdare, och det fanns med när vi arrangerade solidaritetsmöten för några år sedan för att stärka samarbetet mellan frilansföreträdare och klubbar.

Såväl frilansavtalet på TU-området som de övriga två, public service- respektive tidskriftsavtalet (som inte ger klubbarna rätt att förhandla åt frilansarna), ingår i diskussionerna mellan Journalistförbundet och Medieföretagen om ett gemensamt avtal för alla journalister. Inte minst därför vore det bra om avtalen användes i högre grad, menar Jonas Nordling.

– Det är bra att dessa avtal finns, men jag är rädd att arbetsgivaren inte värdesätter dem lika mycket som vi. Och om vi använder dem så är det naturligtvis lättare att stärka deras existens.

Fler avsnitt
Fler videos