Gå direkt till textinnehållet

Vägverket nobbar journalister Minskad insyn

Journalister behöver inte veta personnumret på en bilägare. Så resonerar Vägverket och vägrar numera att lämna ut den uppgiften i elektronisk form från bilregistret.

Journalister behöver inte veta personnumret på en bilägare.

Så resonerar Vägverket och vägrar numera att lämna ut den uppgiften i elektronisk form från bilregistret.

Fredrik Laurin är en av flera journalister som reagerat på beslutet och som har överklagat det till regeringen.

Han hade sökt om terminalanslutning till bilregistret. Det fick han, men med inskränkningen att han inte skulle få tillgång till personnummer.

– Det här är en trend och inte en enstaka företeelse. Många myndigheter är avundsjuka på Riksskatteverket som fått en egen registerlag. Registerlagen sätter till exempel offentlighetsprincipen och datalagen ur spel, säger Fredrik Laurin. Myndigheterna drömmer om en slopad insyn.

Vägverket anser visserligen att journalister, liksom bilskrotare och bilhandlare, ska tillåtas använda bilregist- ret, eftersom de har ett yrkesmässigt behov av uppgifterna. Men Vägverket tycker inte att journalister behöver veta personnummer på folk.

Fredrik Laurin ifrågasätter vad Vägverket har för kompetens att bedöma vilka uppgifter en journalist behöver eller inte behöver när hon jobbar.

På ett pedagogiskt sätt förklarar han i sitt överklagande hur journalister jobbar, att personnumret är avgörande för att kunna fastställa identiteten på en person. Det i sin tur är avgörande för att inte uppgifter om fel person publiceras.

Fortfarande kan journalister per telefon få personnumren på bilägare. Men det räcker inte, säger Fredik Laurin.

– En poäng med den tekniska utvecklingen är att medborgarna ska kunna nyttja den för demokratiska ändamål och få tillgång till allmänna uppgifter i elektronisk form. Myndigheten ska inte kunna skyffla över mig till en telefonkö. Jag har dessutom betalat en massa pengar för att vara uppkopplad online till bilregistret. Då vill jag också kunna använda det fullt ut och inte bara till hälften.

Vad kan då journalister göra för att inte myndigheter ska bli alltmer slutna.

– Protestera. Väsnas. Överklaga. Skriv debattartiklar. Droppen urholkar så småningom stenen, säger Laurin.

De ändrade reglerna har även drabbat gamla användare. Göteborgs-Posten överklagade förra året Vägverkets beslut att inte lämna ut personnummer i elektronisk form. GP fick nyligen avslag.

Regeringen ser inga skäl till att ändra det överklagade beslutet utan hänvisar till Vägverkets gamla: ”Vägverket lämnar inte ut mer information än vad mottagaren behöver.” Brevet är undertecknat på regeringens vägnar av Björn Rosengren och Björn Hansson.

– Det verkar inte som om regeringen övervägt de skäl vi anför, utan slentrianmässigt hänvisar till Vägverkets bedömning, säger Sanna Kilner, faktachef på GP.

Lennart Ernstsson är reporter på Smålands-Nytt i Växjö. Han har i många år rutinmässigt gått in via datorn och Infotorg till bilregistret. I dag, på Journalistens fråga, kan han inte komma in utan certifikat. Infotorgs kundtjänst ger besked om att han kan ansöka om certifikat men att han i fortsättningen inte får tillgång till personnummer.

– Det här är upprörande och helt nytt för mig.

Han berättar att han så sent som i december gick in i bilregistret, via Infotorg, och fick en bra nyhet. Han spårade ägarna till olika bilar som var involverade i en bedrägerihärva.

Andra tidigare anslutna användare kommer fortfarande in i bilregistret och får uppgifter om personnummer. Pär Fjällström, researchansvarig på SVTs samhällsredaktion, är en av dem.

– Jag kan koppla upp mig till Infotorg direkt, alltså inte gå via webben, och komma in i bilregistret. Då kan jag också se personnumret på en bilägare.

Så olika behandlas journalister.

Fler avsnitt
Fler videos