Gå direkt till textinnehållet

Utlandsfrilansar får samma skydd som anställda

Åtta svenska medieföretag har undertecknat en avsiktsförklaring angående resor till högriskområden, i syfte att stärka säkerheten för anställda och frilansande journalister.

I avsiktsförklaringen, som bland andra Vi på TV rapporterar om, är Sveriges Television, Sveriges Radio, TV4, Dagens Industri, Svenska Dagbladet, Dagens Nyheter, Expressen och Aftonbladet överens om att ställa ett antal krav vid resor till högriskområden som präglas av krig och oro.

Kraven är:

  • Varje resa till högriskområde ska föregås av en genomlysande riskanalys innan beslut om resa fattas. Det åligger respektive företag att genomföra riskanalysen på det sätt man finner bäst.
  • Varje medarbetare som sänds till högriskområde ska ha genomgått en kvalificerad säkerhetsutbildning där bla fältmässig akutsjukvårdsutbildning är en viktig komponent. Det åligger företagen att säkerställa att samtliga medarbetare verksamma i högriskområde har relevant utbildning.
  • Varje medarbetare som sänds till högriskområde ska ha relevant och uppdaterad fältmässig akutsjukvårdsutrustning och annan lämplig skyddsutrustning. Det åligger företagen att säkerställa att samtliga resenärer har relevant utrustning.
  • Det åligger varje medarbetare som sänds till ett högriskområde att följa de överenskommelser som görs med arbetsledningen. Det innefattar även användandet av sociala medier, också privata sådana. Varje medarbetare som sänds till högriskområde ska hålla kontakt med hemmaredaktionen på det sätt som har bestämts i och med den aktuella resan beslutats. Det åligger företagen att säkerställa att det finns en fungerande organisation som har kapacitet att kommunicera med medarbetare i högriskområde.
  • Vid allvarlig och livshotande säkerhetsincident, exempelvis kidnappning eller personskada, kan ansvaret komma att flyttas från redaktionen till en representant för företagsledningen.
  • I de fall företagen skickar kontrakterade frilansande journalister eller fotografer till högriskdestinationer tar företagen samma ansvar för dem, och ställer samma krav på dem, som för anställd personal.

Företagen avser också att gemensamt fortsätta utveckla säkerhetsarbetet i olika arbetsgrupper.

Fler avsnitt
Fler videos