Gå direkt till textinnehållet

UNTs coronapolicy väcker intern kritik

Upsala Nya Tidning har beslutat att de medarbetare som bor i Stockholm åter ska börja pendla till Uppsala. Internt ifrågasätts tidningens coronahantering. ”Känslan är att de inte litar på att vi skulle arbeta om vi var hemma”, säger en medarbetare.

I ett mejl till personalen förra veckan berättade Upsala Nya Tidnings publisher Kalle Sandhammar att man nu lättar på restriktionerna för de medarbetare som pendlar från Stockholm till Uppsala.

Bakgrunden är de nya reserekommendationer som presenterades av statsminister Stefan Löfven på en presskonferens den 13 maj, där kortare resor inom landet, cirka 1-2 timmar med bil från hemorten, kan genomföras under vissa förutsättningar.

”Det är företagets syn att det i de flesta fall är bäst att medarbetarna arbetar från kontoret. Det finns flera skäl till det. […] Utifrån de nya direktiven om tillåtna resor i närheten av hemmaregionen är ni som jobbat hemifrån i Stockholmsregionen åter välkomna till jobbet. Beslutet gäller med omedelbar verkan, prata med er närmaste chef om första dag att återvända”, skrev Kalle Sandhammar i mejlet.

Annons Annons

Medarbetarna förväntas ta sig till arbetsplatsen i Uppsala även med kollektivtrafik:

”Det är varje medarbetares sak att ta sig säkert till jobbet, genom att till exempel undvika folksamlingar och rusningstrafik. Uppstår problem kring detta, stäm av saken med er närmaste chef för att hitta en lösning”, skrev Kalle Sandhammar i mejlet.

Många svenska redaktioner har uppmanat eller beordrat anställda att arbeta hemifrån. UNT har under hela coronakrisen gjort tvärtom – man har beordrat in alla medarbetare till arbetsplatsen, utom personer i riskgrupper. Dessutom har alltså de som pendlat från Stockholm fått arbeta hemifrån, fram till för en vecka sedan. Individuella undantag har också gjorts och personer med symtom har hela tiden beordrats att stanna hemma och personalen ska ”begränsa antal sociala kontakter, undvika stora folksamlingar, hålla avstånd och endast åka till jobbet om man är fullt frisk”.

”Personer som tagit upp att man är orolig och vill arbeta hemifrån har fått svaret att alla ändå kommer att smittas.”

Flera medarbetare som Journalisten pratat med anser dock att hanteringen av coronakrisen skötts illa på UNT.

– Från första början har beskedet varit att man ska till jobbet. Känslan är att de inte litar på att vi skulle arbeta om vi var hemma, säger en medarbetare.

– Om alla arbetsgivare betedde sig som UNT skulle vi ha en mycket större smittspridning i landet. Jag tycker inte att tidningen tar sitt samhällsansvar, och jag tycker inte heller att de tar den här pandemin på allvar, säger en medarbetare.

Den uppfattningen, att UNT tar lätt på coronaviruset, är det fler som delar.

– Personer som tagit upp att man är orolig och vill arbeta hemifrån har fått svaret att alla ändå kommer att smittas.

I ett mejl som UNTs publisher Kalle Sandhammar skickade tidigare i maj till de anställda skrev han:

”Coronakrisen har inneburit en lång rad konsekvenser för oss. Den sjukdomstopp på arbetsplatsen som jag befarade har inte inträffat. Än i alla fall. Vi kan dock knappast blåsa faran över där. Fortfarande låter det som att vi ska inrikta oss på att majoriteten av oss förr eller senare kommer att drabbas av influensan i någon form.”

Journalistklubbens ordförande Nicklas Kihlberg, anser att ledningen varit otydlig.

– Vi tycker att ledningen har varit trubbig i sin kommunikation och att man borde ha underlättat mer för medarbetare att arbeta hemifrån. Den medarbetare som vill jobba hemifrån måste komma med ett sådant önskemål till sin chef. Klubbens uppfattning är att det hade varit bättre att gå ut med en allmän uppmaning till medarbetare som har tjänster där det är möjligt att arbeta hemifrån att göra det, säger Nicklas Kihlberg.

– Det är mycket som har varit väldigt tydligt i informationen från arbetsgivaren, som att man ska vara hemma vid minsta symptom, stanna hemma fler dagar när man varit sjuk och dylikt. Det som inte varit tydligt är ju varför man ska vara på plats på redaktionen och inte kan arbeta hemifrån om det funkar med den tjänst man har. Klubben tycker inte att argumenten för varför alla ska vara på plats varit helt glasklara och det har vi framfört till ledningen. Men vi har inte framfört någon allmän kritik kring informationen om hanteringen av coronaviruset.

Det missnöje som medarbetare ventilerat för Journalisten känner han igen.

– Jag känner igen synpunkterna. Man köper inte arbetsgivarens argument.

Vad tycker klubben om principen att alla som kan ska vara på jobbet?
– Det finns positioner där det är mycket svårare att arbeta hemifrån – desken till exempel. Och det förenklar för arbetsledningen om medarbetarna är på plats. Men för många är det förstås möjligt att arbeta hemifrån, och ett antal har också gjort det.

Kalle Sandhammar skrev i ett mejl till personalen för ett par veckor sedan att ”vi ska inrikta oss på att majoriteten av oss förr eller senare kommer att drabbas av influensan i någon form”. Vad tänker du om det?
– Nu när du läser upp det hör jag ju att det inte är bra. Med det sagt, så har UNT vidtagit åtgärder och det går till exempel bra att hålla avstånd inne på redaktionen.

Så ni försöker inte uppnå flockimmunitet inne på UNT?
– Nej, så är det inte. Ledningen har vidtagit åtgärder för att minska risken för smittspridning, sedan kan man ha olika syn på vilka åtgärder som är lämpliga, säger Nicklas Kihlberg.

”Vi har vidtagit många åtgärder för att minska riskerna för smittspridning – och det är många som har arbetat hemifrån och fortfarande arbetar hemifrån.”

UNTs publisher Kalle Sandhammar anser att det är viktigt att journalister är på redaktionen.

– Journalistik är ett lagarbete som blir bättre om det utförs på plats, och journalister behöver vara ute i samhället och spegla verkligheten. De medarbetare som är i riskgrupper och de som har symtom ska stanna hemma. Om man känner oro tar man en dialog med sin chef och försöker hitta en lösning, och det kan innebära att man arbetar hemifrån. Principen är att kan man vara på jobbet ska man det, men vi har varit generösa med undantag och vi har många medarbetare som har arbetat hemifrån. Vi kommer att fortsätta att vara generösa med individuella lösningar, om medarbetare till exempel inte har möjlighet att åka i egen bil, säger Kalle Sandhammar.

Folkhälsomyndigheten uppmanar till arbete hemifrån om möjligt, ni uppmanar till arbete från arbetsplatsen om möjligt – gör ni inte tvärtemot rekommendationen?
– Vi följer rekommendationerna och många anställda har arbetat hemifrån. Man måste göra en bedömning av vad som är möjligt och hur det påverkar verksamheten. Sedan ska man komma ihåg att journalistik är en samhällsviktig funktion, och journalisters barn skulle kunna komma ifråga för barnomsorg om skolor skulle behöva stänga, just för att de ska kunna fortsätta att åka till jobbet.

Några medarbetare säger till oss att känslan är att ni inte litar på att de skulle arbeta om de fick vara hemma…
– Åh jo, jag litar helt på medarbetarna. Om jag inte gjorde det skulle ingen fått jobba hemma. Jag aldrig haft synpunkter på att någon som jobbat hemifrån inte utfört det som förväntades. Tvärtom. De som jobbat hemma har jobbat på bra, säger Kalle Sandhammar.

I ett mejl till personalen för ett par veckor skrev du att ”vi ska inrikta oss på att majoriteten av oss förr eller senare kommer att drabbas av influensan i någon form”. Vad tänker du om det?
– Du får nog precisera frågan.

Du kallade det för ”influensa”. Varför gjorde du det?
– Det var nog ett illa valt ord. Jag försökte väl variera mig språkligt i stället för att skriva corona eller covid om och om igen.

Varför skrev du att ni ska inrikta er på att majoriteten kommer att drabbas?
– Jag återgav vad experter sagt. Vi har inte fått den sjukdomsökning på arbetsplatsen som jag misstänkte, men det betyder inte att faran är över.

Du ska ha sagt liknande saker på möten. Några anställda på UNT uppger att de uppfattar signalerna som att ledningen inte bryr sig om hälsoriskerna; om majoriteten ändå ska drabbas kan man lika gärna komma till arbetsplatsen. Är det så?
– Så är det absolut inte. Vi har vidtagit många åtgärder för att minska riskerna för smittspridning – och det är många som har arbetat hemifrån och fortfarande arbetar hemifrån.

En medarbetare uppger att när man har tagit upp frågan om arbete hemifrån har det hänt att man fått svaret att alla ändå kommer att smittas. Vad säger du om det?
– Så har jag inte sagt, och det är inte vad arbetsplatsen står för, vilket framgår av all övrig kommunikation. Det är självklart att vi tar smittan på allvar och även medarbetarnas oro.

Journalistklubben anser att ni varit otydliga i er kommunikation. Vad säger du om det?
– Vid ett tillfälle tidigt i processen tyckte journalistklubben att vi kunde vara ännu tydligare i informationen kring corona. Det lyssnade vi på.

Fler avsnitt
Fler videos