Gå direkt till textinnehållet

TV fortsatt populärast bland svenskarna

Närmare 90 procent av befolkningen ser på TV en genomsnittlig dag. 75 procent läser en dagstidning, 70 procent lyssnar på radio och 68 procent använder internet. Det visar den senaste mätningen om svenskarnas medievanor från Nordicom: Mediebarometern 2010.

Undersökningen visar att TV-tittanden ökat med några procent de senaste åren, medan dagstidningsläsandet sjunkit från runt 80 procent år 2000 till 75 procent 2010. Lyssnandet på radion har tappat de senaste fem åren, från 85 procent 2005 till 68 procent förra året.

Användandet av sociala medier har från första mätningen 2009, då närmare 30 procent dagligen använde sociala medier, ökat till runt 35 procent 2010. Även traditionella medier på internet har ökat från 28 procent 2009 till 30 procent 2010.

34 procent svarade i undersökningen att de en genomsnittlig dag 2010 läste en tidskrift, 23 procent att de använde text-TV och 36 procent svarade att de läser en bok.

Svenskarna spenderar 98 minuter framför TVn en genomsnittlig dag, 86 minuter med att lyssna på radio och 81 minuter med att surfa på nätet. Svensken läser i genomsnitt en dagstidning i 27 minuter och ägnar en tidskrift 13 minuter.

Fotnot: Mediebarometern är en årlig räckviddsundersökning som vill visa hur stor andel av befolkningen som en genomsnittlig dag tar del av olika medier. Undersökningen bygger på telefonintervjuer till ett slumpvis urval av befolkningen mellan 9-79 år.

Fler avsnitt
Fler videos