Gå direkt till textinnehållet

Storvinst för både Aftonbladet och Svenska Dagbladet

Schibstedtidningarna uppvisar storvinster. Kraftiga personalnedskärningar och en återhämtad annonsmarknad har fått Svenska Dagbladet på fötter, medan Aftonbladet under ett tillfälle senaste halvåret hade större annonsintäkter på webben än på papper. Men aktien faller.

Schibsted, ägare till Aftonbladet och Svenska Dagbladet, gick med 502 miljoner kronor i vinst under förra året. Svenska Dagbladet lyckades, efter stora personalnedskärningar, få en vinst på 92 miljoner kronor. I detta ingick 62 miljoner kronor i presstöd.

Aftonbladets vinst blev 310 miljoner under 2010. På egna hemsidan beskriver Aftonbladet det som ett historiskt resultat som saknar motstycke i svensk dagspress och den högsta vinsten i företagets historia. Aftonbladet skriver också att man arbetar med en ny strategi att satsa på räckvidd (flest läsare) i stället för intäkter från försäljning av lösnummer.

Vinstlyftet räckte dock inte för att leva upp till aktiemarknadens förväntningar. Aktien sjönk kraftigt på beskedet. På Oslobörsen hade aktien fallit drygt tio procent vid lunchtid, bland annat i besvikelse över att avkastningen till aktieägarna blev lägre än väntat.

Annons Annons
Fler avsnitt
Fler videos