Gå direkt till textinnehållet

Sömnlös väntan på ny prövning för Anwar Hossain

Flera tunga publicister och organisationer har engagerat sig för den utvisningshotade bangladeshiske journalisten Anwar Hossain. Han väntar just nu på svar om Migrationsöverdomstolen tänker ta upp hans fall. – Jag fruktar för mitt liv och kan nästan inte sova av oro, säger Anwar Hossain.(Foto: Tomas Ohlsson)

I april fick Anwar Hossain besked från Migrationsdomstolen att han inte får uppehållstillstånd i Sverige. Han frukar för sitt liv om han tvingas återvända till Bangladesh.

Anwar Hossain har skickat dokument till Migrationsdomstolen där det står att han är anklagad för mord. Migrationsdomstolen tvivlar på dokumentets äkthet och skriver att "falska handlingar är vanligt förekommande i Bangladesh och att sådana handlingar därför anses ha lågt bevisvärde".

Det som upprör Anwar Hossain och han juridiska ombud Simon Andersson är att Migrationsdomstolen inte brytt sig om att undersöka om dokumenten är äkta. Därför begär de prövningstillstånd till Migrationsöverdomstolen.

– Antingen får man utgå från att det är äkta eller kontrollera det. Det är en principiell viktig fråga rörande utredningsskyldighet. Därför bör Anwar Hossain få prövningstillstånd, säger Simon Andersson.

Anwar Hossain har till Migrationsdomstolen berättat att han falskeligen anklagats för mord vid två tillfällen. Det första mordet skulle ha begåtts i januari 2009 och det senare i september samma år. Migrationsdomstolen tror inte på Anwar Hossain eftersom de anser att han ändrat i sin berättelse och skriver att "asylberättelsen i detta hänseende inte är tillförlitlig och ska därför inte ska läggas till grund för avgörandet".

Simon Andersson anser att Migrationsdomstolen inte förstått att det rör sig om två olika mordanklagelser och inte att Anwar Hossain ändrat sin berättelse.

– Anwar Hossain anklagades först för ett mord som skulle ha begåtts i januari. Men då myndigheterna misslyckades med att binda honom till brottet prövar de att anklaga honom för ett brott som ska ha begåtts i juli 2009.

Anwar Hossain befann sig i Sverige vid båda de tillfällen då morden skulle ha begåtts. Domstolen anser därför att Anwar Hossain inte skulle ha några svårigheter att i domstol i Bangladesh bevisa att han är oskyldig.

– Det finns ändå en risk att han döms i Bangladesh på grund av den bristande rättssäkerheten i landet, säger Simon Andersson.

Simon Andersson har begärt att en artikel som publicerats i en bangladeshisk tidning, som visar att det rör sig om två olika brott, ska översättas från bengali.

"Migrationsdomstolens agerande får anses utgöra ett allvarligt fel. Dels har man gjort en felaktig bedömning – man har trott att det rört sig om samma mordanklagelse medan det i själva verket rört två olika. […] Detta måste anses utgöra ett så grovt fel att det får anses finnas synnerliga skäl att meddela prövningstillstånd", står det i begäran om prövningstillstånd till Migrationsöverdomstolen.

Det har nu gått över en månad sedan Simon Andersson lämnade in sin begäran om prövningstillstånd.

– Ju längre tid det tar desto bättre, för det visar att domstolen tänker igenom ärendet, säger Simon Andersson.

Anwar Hossain väntar oroligt på svaret. Han fruktar för sitt liv om han tvingas återvända till Bangladesh eftersom han på sin webbsida extrajudicialkilling.org skrivit om de utomrättsliga avrättningar som begås av paramilitära grupper i Bangladesh.

– Jag vet inte vad jag ska göra om det kommer ett negativt beslut från Migrationsöverdomstolen. Jag kan bara hoppas att de gör det som är rätt, säger Anwar Hossain.

Väntan tar på hans krafter. Han sover bara några timmar per natt, känner sig trött på att leva i ovisshet om framtiden.

Flera medier har uppmärksammat Anwar Hossains fall och bland annat Journalistförbundet har engagerat sig i ärendet. Migrationsdomstolen skriver att man anser att mediernas artiklar och Journalistförbundets synpunkter har "ett lågt bevisvärde och gör inte ett skyddsbehov sannolikt".

Migrationsdomstolen anser att det inte utgör någon fara för Anwar Hossain att skickas till Bangladesh. Domstolen hänvisar till bland annat organisationen Human Right Watchs rapport från 2010 som skriver att den nya regeringen har sagt sig sätta stopp för utomrättsliga avrättningar. Men enligt en ny rapport från Human Right Watchs som publicerades i maj i år skriver organisationen att den bangladeshiska regeringen har misslyckats med att stoppa utomrättsliga avrättningar, tortyr och övergrepp som utförs av paramilitära grupper.

Och i förra veckan skrev Reportrar utan gränsenr att det politiska våldet mot journalister har ökat. De senaste månaderna har nio journalister skadats, vissa så allvarligt att de förts till sjukhus. Orsaken till våldet är en konflikt mellan rivaliserande partier i det lokala valet som även drabbat journalister.

Vidare bedömer Migrationsdomstolen att Bangladesh är ett land som har yttrande- och pressfrihet. På Reportrar utan gränsens pressfrihetslisa hamnar Bangladesh på 126e plats av 178 länder.

Fotnot: Migrationsöverdomstolen tar bara upp ärenden som är principiellt viktiga för rättstillämpningen, en form av Högsta domstol i migrationsärenden.

Två upprop för Hossain:

  • JMKs studentkår har bland annat startat en namninsamling på www.namnlista.se/radda-stockholmsstudenten-anwar-fran-tortyr-dod.
  • Den 16 maj skrev tio publicister, däribland Journalistens chefredaktör Helena Giertta, ett upprop i Expressen att det vore skandal om Anwar Hossain inte får prövningstillstånd av Migrationsöverdomstolen.

Fler avsnitt
Fler videos