Gå direkt till textinnehållet

Skyddsombud på UNT kräver bättre it-miljö

Skyddsombuden på Upsala Nya Tidning har vänt sig till Arbetsmiljöverket med krav på bättre it-miljö.

En enkät bland de anställda visar att många upplever en fysisk och psykisk stress av de omfattande problemen med redaktionens in-system. Skyddsombudet anser att arbetsgivaren inte gjort tillräckligt för att lösa problemen.

Enligt enkätsvaren upplever många stor stress med följder på den psykosociala arbetsmiljön som osämja mellan medarbetarna och även rent fysiska besvär som ont i kroppen.

Skyddsombuden anser att arbetsgivaren dröjt för länge med att göra något åt problemen och att de åtgärder som vidtagits inte är tillräckliga. De vill därför att Arbetsmiljöverket ska ge UNT ett föreläggande.

Fler avsnitt
Fler videos