Gå direkt till textinnehållet

Sjukfrånvaron minskar på SR

Sjuktalen minskar på Sveriges Radio, för fjärde året i rad. Också långtidssjukskrivningarna minskar.

Den totala sjukfrånvaron på SR låg under 2010 på under tre procent, skriver Radiotidningen efter att ha tagit del av SRs personalenhets siffror. Därmed överträffas personalenhetens målsättning, som varit en sjukfrånvaro på tre procent.

Långtidsfrånvaron låg förra året på runt 1,2 procent av totalarbetstiden. Också den har minskat för varje år sedan 2006.

SRs personaldirektör Ingrid Wibom tror att sjuktalen går ner för att SRs arbetsmiljö innehåller många "friskkomponenter" som stor flexibiltet och eget ansvar, skriver Radiotidningen. Journalistklubbens tillförordnade ordförande Katarina Schulz menar däremot att det är för tidigt att dra slutsatser om hur SR-medarbetarna påverkas av mobila arbetsmetoder. Klubben ska nu göra en enkät bland sina medlemmar om detta.

 

Fler avsnitt
Fler videos