Gå direkt till textinnehållet

Så går det för tidskriftsförlagen

De större tidskriftsförlagen bedömer att omsättningen för 2020 kommer att minska med 400 miljoner kronor. Det framgår av en undersökning från Sveriges Tidskrifter.

Tidskriftsbranschen omsatte 7,11 miljarder kronor under 2019 vilket är en tillbakagång om sex procent jämfört med 2018, enligt undersökningen

Detta inkluderar alla intäktsslag – läsarintäkter, reklamintäkter och övriga intäkter som event och e-handel. 

Undersökningen visar också:

Annons Annons
  • Den viktigaste intäktskällan är läsarintäkterna. Dessa utgör halva branschens omsättning och minskar också under året. De digitala läsarintäkterna är ännu så länge små, men dessa ökar kraftigt från låga nivåer.
  • Reklamintäkterna har minskat med 43 procent sedan toppåret 2007. Under 2019 minskade även tidskrifternas digitala reklamintäkter för första gången.
  • Övriga intäkter utgör 14 procent av branschens omsättning och växer marginellt under 2019.
  • Native-annonseringen avstannar under 2019. 

Sveriges Tidskrifter konstaterar också att kommersiella förlag som omsätter mer än 75 miljoner kronor står för halva omsättningen i branschen. 

Under 2019 minskade dessa förlag sin omsättning med 7 procent och de större förlagen bedömer att omsättningen för år 2020 kommer att minska med 10 procent – eller 400 miljoner kronor. 

Läsarintäkterna, vilka är de större förlagens viktigaste intäktskälla, är relativt förskonade under coronapandemin. Den negativa trenden som noterats under 2018 och 2019 mildras något. 

Reklamintäkter och övriga intäkter, som bland annat inkluderar event och läsarresor, bedöms minska med drygt 20 procent under året relativt föregående år enligt förlagen.

Fotnot: Sveriges Tidskrifter har gjort undersökningen tillsammans med IRM (Institutet för reklam- och mediestatistik). Liksom tidigare år bygger informationen på IRM:s reklamstatistik, analys av register från Kungliga Biblioteket och Myndigheten för press, radio och tv samt en enkät till ett urval titlar. Därtill har IRM gjort beräkningar utifrån omsättning från officiell finans- och företagsinformation samt upplageinformation från TS Mediefakta AB.

Fler avsnitt
Fler videos