Gå direkt till textinnehållet

Rekordökning av mediekonsumtionen under 2020

Svenskarna ägnade mer tid än någonsin åt medier under 2020, sammanlagt i snitt sju timmar per person och dag. Störst ökning hade SVT.

2020 års Mediebarometer från Nordicom vid Göteborgs universitet visar på dramatiska förändringar hos mediekonsumenterna på kort tid. Den dagliga mediekonsumtionen ökade från sex timmar till sju timmar per person i snitt.

− 2020 års mediekonsumtion var den högsta vi någonsin uppmätt i Mediebarometerns fyrtioåriga mäthistoria. Det är också den största förändringen mellan två år som vi sett i våra mätningar. I Mediebarometern brukar vi annars se hur medievanorna ändras långsamt över längre tid, säger Ulrika Facht, medieanalytiker vid Nordicom, i en kommentar.

Under 2020 märktes också en bred uppgång i räckvidden för professionella nyhetsmedier i samtliga åldersgrupper, enligt rapporten. Därmed bröts också den fleråriga trenden att fler tar del av nyheter via sociala nätverkstjänster, framför allt Facebook, medan färre tar del av nyheter från professionella medier.

Annons Annons

− De professionella nyhetsmedierna har flyttat fram sina positioner under pandemin. Det är ett brott mot en längre trend med sjunkande nyhetskonsumtion, säger Karin Hellingwerf, medieanalytiker på Nordicom.

Störst var ökningen för Sveriges Television. En vanlig dag år 2020 såg 52 procent av befolkningen på Sveriges Television, jämfört med 46 procent året innan. Sveriges Television stärkte därför sin ställning som landets mest använda nyhetsförmedlare.

Dagspressen fick en större publik på nätet under 2020, medan räckvidden för tryckta dagstidningar fortsatte att sjunka. Intresset för dagspressens journalistik medförde också en ökad betalningsvilja. 2020 hade 49 procent tillgång till en prenumererad dagstidning, på papper eller digital, en ökning med 3 procentenheter från 2019.
 

Fakta

Mediebarometern

Mediebarometern är en årlig frågeundersökning av den svenska befolkningens tillgång till, och användning av, olika typer av medier och genomförs av Nordicom vid Göteborgs universitet på uppdrag av Kulturdepartementet. Undersökningen har genomförts sedan 1979. Resultaten i 2020 års undersökning bygger på svar från omkring 6 000 slumpmässigt utvalda personer i åldern 9 till 85 år.

Fler avsnitt
Fler videos