Gå direkt till textinnehållet

Rättighet att kunna köpa kvällstidning

I en "skälig levnadsnivå" ingår att kunna köpa en kvällstidning. Det har förvaltningsrätten i Växjö slagit fast.

Domen ger en rullstolsburen man i Oskarshamn rätt till hjälp av hemtjänsten så att han varannan vecka under vardagarna kan ta sig in till staden och köpa kvällstidningen Aftonbladet.

Förvaltningsdomstolen hänvisade till socialtjänstlagen där det står att "den enskilda ska genom bistånd tillförsäkras en skälig levnadsnivå".
Domen har överklagats till kammarrätten av kommunen, som tycker att mannen kan läsa tidningen på nätet.

Fler avsnitt
Fler videos