Gå direkt till textinnehållet

Protest mot minskat taltidningsanslag

"Helt obegripligt", kallar Journalistförbundet Kulturdepartementets förslag att nästa år dra ner anslaget till taltidningarna med tolv miljoner kronor.

"Ett 60-tal tidningsföretag skulle då gå med förlust i taltidningsverksamheten som därmed hotas av nedläggning. Över 5 000 prenumeranter riskerar att bli utan sin taltidning", skriver förbundet i ett uttalande.

Kulturdepartementet räknar med stora ekonomiska besparingar genom talsyntestekniken som kan ersätta inlästa tidningar. Men talsyntesen "raderar i ett slag ut all den kompetens och den erfarenhet som finns hos en grupp av Journalistförbundets medlemmar: taltidningsredaktörerna", skriver förbundet, och kräver att förslaget om sänkta anslag rivs upp.

 

Fler avsnitt
Fler videos