NA återgav mordmisstänkts anklagelser mot offret

19 november, 2020

MEN-beslut En oenig Mediernas Etiknämnd klandrar Nerikes Allehanda för att ha återgett en mordmisstänkt kvinnas anklagelser mot den mördade.

I januari publicerade Nerikes Allehanda en artikel med rubriken: ”Misstänkta trapphusmördarens desperata brev: ’Jag agerade i självförsvar i köket’”. I artikeln återgavs uppgifter från en kvinna som var misstänkt för att ha mördat en 60-årig man, och som hon lämnat till hovrätten. Hon uppgav att hon dödat honom i självförsvar, samt att han tidigare hade misshandlat henne och att det framgick av sjukjournaler.

Den mördade mannens barn anmälde NA till Medieombudsmannen (MO), som gör bedömningen att uppgifterna om att mannen tidigare ska ha misshandlat henne var kränkande, oavsett om de är sanna eller falska, samt att det av artikeln inte framgick om tidningen vidtagit några åtgärder för att kontrollera riktigheten i hennes påståenden.

”Den häktade kvinnans rätt att berätta sin version motiverar inte den skada som tillfogades den avlidne mannens anhöriga och hans minne. Artikeln har således medfört en oförsvarlig publicitetsskada. För den bör Nerikes Allehanda klandras”, skriver MO.

Mediernas Etiknämnd (MEN) delar MOs bedömning och klandrar NA för att ha brutit mot god publicistisk sed. Två MEN-ledamöter är av skiljaktig mening och anser tidningen inte borde klandras, eftersom ”allmänintresset av att kunna återge den misstänktes version väger tyngre än den publicitetsskada som de anhöriga har drabbats av i samband med publiceringen”.

Kommentarer

Det finns 0 kommentarer på sidan.


Kommentera
Kommentarer på Journalisten är till för yrkesdebatt och är förhandsmodererade. Det innebär att de inte kommer att publiceras direkt. Kommentarer som innehåller hat, hot eller personpåhopp kommer inte att publiceras. Journalistens ansvariga utgivare ansvarar även för kommentarsfältet.
MEN-beslut

Senaste numret

Prenumerera

Nyhetsbrev

Prenumerera på nyhetsbrevet

Säg upp din prenumeration här

Ansvarig utgivare: Helena Giertta. Allt material är skyddat enligt lagen om upphovsrätt. Citera gärna, men ange källan. Information om cookies