NA återgav mordmisstänkts anklagelser mot offret

19 november, 2020

MEN-fällning En oenig Mediernas Etiknämnd klandrar Nerikes Allehanda för att ha återgett en mordmisstänkt kvinnas anklagelser mot den mördade.

I januari publicerade Nerikes Allehanda en artikel med rubriken: ”Misstänkta trapphusmördarens desperata brev: ’Jag agerade i självförsvar i köket’”. I artikeln återgavs uppgifter från en kvinna som var misstänkt för att ha mördat en 60-årig man, och som hon lämnat till hovrätten. Hon uppgav att hon dödat honom i självförsvar, samt att han tidigare hade misshandlat henne och att det framgick av sjukjournaler.

Den mördade mannens barn anmälde NA till Medieombudsmannen (MO), som gör bedömningen att uppgifterna om att mannen tidigare ska ha misshandlat henne var kränkande, oavsett om de är sanna eller falska, samt att det av artikeln inte framgick om tidningen vidtagit några åtgärder för att kontrollera riktigheten i hennes påståenden.

”Den häktade kvinnans rätt att berätta sin version motiverar inte den skada som tillfogades den avlidne mannens anhöriga och hans minne. Artikeln har således medfört en oförsvarlig publicitetsskada. För den bör Nerikes Allehanda klandras”, skriver MO.

Mediernas Etiknämnd (MEN) delar MOs bedömning och klandrar NA för att ha brutit mot god publicistisk sed. Två MEN-ledamöter är av skiljaktig mening och anser tidningen inte borde klandras, eftersom ”allmänintresset av att kunna återge den misstänktes version väger tyngre än den publicitetsskada som de anhöriga har drabbats av i samband med publiceringen”.

MEN-fällning

Journalisten TV

Senaste numret

Prenumerera

Nyhetsbrev

Prenumerera på nyhetsbrevet
Ansvarig utgivare: Helena Giertta. Allt material är skyddat enligt lagen om upphovsrätt. Citera gärna, men ange källan. Information om cookies