Gå direkt till textinnehållet

Lönetillägg för poolanställda på SVT

SVT utlyser fem tjänster som ska jobba på den nyinrättade vikariepoolen. Poolen ska ersätta korttidsfrånvaro upp till tre månader och minska behovet av bemanningsföretag.

De fem kommer att bli tillsvidareanställda. Avtalet om vikariepoolen skiljer sig från de ordinarie kollektivavtalen på SVT, skriver Vi på TV.

Bland annat gäller en kortare varseltid för schemaändringar som kan göras fram till klockan 15.00 dagens före ändringen. Regeln för antalet lediga veckoslut är borttaget. Men det ska vara minst 36 timmars sammanhängande ledighet per sjudagarsperiod.

Förändringarna i arbetstiderna kompenseras med ett lönetillägg på tio procent. OB-ersättningen blir 12 procent högre än i ordinarie kollektivavtal. Övertidsersättning betalas ut om en förändring av schemat sker senare än klockan 15.00 dagen före förändringen.

Annons Annons

Avtalet kommer att utvärderas efter ett år och sedan årligen.

Fler avsnitt
Fler videos