Gå direkt till textinnehållet

LÄSTIPSET

-

En lokaltidning och det offentliga samtalet – en granskning av Jönköpings-Posten under ett utgivningsår

Gert Z Nordström

Jönköping University Press

En grupp på tio forskare vid Högskolan för lärarutbildning och kommunikation i Jönköping har granskat JP under utgivningsåret 1997.

Några exempel: Hans Albin Larsson har analyserat ledarna i tidningen, Ebba Sundin har tittat på hur barn framträder i det redaktionella materialet, Gert Z Nordström har granskat JPs förstasidor, Anders Svensson har tittat på sportbilder och Anders Åstrand har undersökt en artikelserie som handar om kyrkan i framtiden.

”Till de unga, till dem som ämna bliva tidningsmän”

Inger Lindstedt

JMG, Göteborgs universitet

Inger Lindstedt, numera verksam vid Malmö högskola där hon är ansvarig för området konst och kommunikation, har analyserat vilka råd och regler handböcker i journalistik ger till blivande journalister när det handlar om att utforma en text som ska uppfylla de journalistiska kraven.

Annons Annons

Hon har startat undersökningen med den första svenska handboken som gavs ut 1915 och avslutar med en bok utgiven 1996.

Inger Lindstedt doktorerar på sin avhandling den 7 november i Göteborg.

Vår bostad i folkhemmet

Patrik Åker

Nya Doxa

Patrik Åkers avhandling Vår bostad i folkhemmet med underrubriken ”Bilden av hemmet i en organisationstidskrift” handlar om hur folkhemstanken utvecklats och hur detta skildrats under de senaste 75 åren i tidskriften Vår bostad.

Fler avsnitt
Fler videos