Gå direkt till textinnehållet

Larm om arbetsmiljön på Alma Talent

Arbetsmiljön vid Alma Talents tre titlar Lag & Avtal, Arbetarskydd och Personal & ledarskap befinner sig i en ”akut situation”, enligt Journalistförbundets regionala skyddsombud.

Journalistförbundets ombudsman Markus Anderdahl är agerande skyddsombud när det gäller arbetsmiljön på Alma Talents juridikavdelning som omfattar de tre titlarnas redaktioner, eftersom de lokala skyddsombuden själva är indragna i arbetsmiljöproblemen.

I förra veckan gjordes en begäran till arbetsgivaren om åtgärder för att komma till rätta med bristerna i arbetsmiljön, som Anderdahl väntar sig ett snart svar på i form av en handlingsplan. Är den inte tillfredsställande blir nästa steg en så kalla 6:6A-anmälan där Arbetsmiljöverket begärs ingripa.

Markus Anderdahl vill inte precisera arbetsmiljöproblemen på Alma Talent.

– Det finns flera delar i det. Och det är inte så att arbetsgivaren inte har gjort något, man har tagit in extern kompetens och försökt jobba med olika saker. Men problemen har pågått länge, uppåt ett år, och många medarbetare mår väldigt dåligt. Åtgärderna har inte varit tillräckliga, säger han.

Enligt Markus Anderdahl löstes några knutar upp i vintras, men sedan föll läget tillbaka och nu bedömer han som agerande skyddsombud att situationen är akut.

– Arbetsgivaren måste kunna prioritera en sådan här fråga så pass att man sätter sig ned och formulerar vad man ska göra. Vi har dels begärt åtgärder för att hantera akuta situationer, dels att införa rutiner för att få det grundläggande arbetsmiljöarbetet att fungera.

Journalisten har sökt företrädare för Alma Talent, men inte fått något svar. Vi fortsätter söka en kommentar.

 

Fler avsnitt
Fler videos