Gå direkt till textinnehållet

Landsortstidningar mest lästa

Landsortstidningar står för huvuddelen av den totala läsningen av morgontidningar. Minst 45 procent av befolkningen läser minst en dagstidning en genomsnittlig dag 2010. Storstadstidningar läses av 26 procent. Få läser morgontidning på nätet. Det visar Nordicoms mätning Mediebarometern 2010.

26 procent av dem som bor i storstad läser en morgontidning en genomsnittlig dag. För landsorttidningar ligger siffran på 45 procent. Om man tar hänsyn till att många landsortstidningar inte ges ut på söndagar är det 49 procent som läser en morgontidning. 28 procent läser en storstadstidning om man räknar in helgläsning.

10 procent läser mer än en morgontidning. Andelen är störst bland välutbildade, där 16 procent läser två eller flera morgontidningar.

Läsningen av en morgontidning på nätet en genomsnittlig dag ligger på relativt låg nivå (7 procent), och ingen förändring har skett de senaste tre åren. Andelen läsare är högst bland 25- till 44-åringar (11 procent) och högutbildade (10 procent).

Fler avsnitt
Fler videos