Gå direkt till textinnehållet

Kritik mot att dopade kan namnges på internet

Förslaget att publicera dopningsavstängda elitidrottare och motionärer på internet är anmärkningsvärt. Det skriver Datainspektionen i sitt yttrande.

En utredning har på uppdrag av regeringen tagit fram ett förslag på hur en framtida nationell antidopningsverksamhet och fristående nationell antidopningsorganisation ska vara utformad.

Datainspektionen anser att förslaget kan få allvarliga konsekvenser för enskildas personliga integritet.

"Förslaget innebär att en stor mängd detaljerade och känsliga personuppgifter om idrottare och motionärer kommer att registreras", säger Datainspektionens generaldirektör Göran Gräslund i ett pressmeddelande.

Myndigheten riktar särskild kritik mot förslaget att på internet publicera personuppgifter om dopningsavstängda elitidrottare och motionärer.

"Detta förslag är anmärkningsvärt och måste även anses strida mot svensk rättstradition som präglas av en stor försiktighet när det gäller att publicera namn och bild på personer som har eller misstänkts ha begått en olaglig handling".

Fler avsnitt
Fler videos