Gå direkt till textinnehållet

Kalla Fakta kritiseras för inslag om upphandling

TV4s Kalla Fakta brast i saklighet i ett program om Stockholms läns landstings upphandling av datorer, enligt Granskningsnämnden för radio och TV.

Programmet som sändes i maj 2015 brast i förhållande till kravet på saklighet eftersom det gav en ofullständig bild av landstingets uppfattning om varför man inte kunnat utesluta en (kritiserad) anbudsgivare. Detta trots att TV4 innan programmet fått kännedom om landstingets uppfattning; bland annat att ett uteslutande av anbudsgivaren kunnat leda till skadeståndskrav.

Granskningsnämnden anser dock inte, vid en samlad bedömning, att Kalla Faktas framställning var så missvisande att den medför att programmet i sin helhet strider mot kravet på saklighet. Kalla Fakta frias därför.

Fler avsnitt
Fler videos