Gå direkt till textinnehållet

Journalistkritik mot granskningsinstitut

Misstänksamheten mot det nya Institutet för mediestudier är stor bland journalister. Det visar den debatt om IMS som hölls under Mediedagarna i Göteborg förra veckan.

Kritiken rör bland annat det faktum att mer än 30 av landets allra mäktigaste företag och organisationer gått ihop för att ”på egen hand” granska medierna. I avsiktsförklaringen skriver stiftarna att branschens egna granskningsinstitut, Pressens opinionsnämnd och Granskningsnämnden för radio och TV, inte räcker till. Ett ”oberoende” komplement behövs och där kan IMS fylla en funktion, menar stiftarna.

Det här har retat GP-journalisten Britt-Marie Mattsson och Expressens Per Wendel, som i fredagens debatt sa att de i stället ser IMS som ett försök från makthavarna att styra medierna.

Annons Annons

– När LO, SAF och McDonald’s går samman har man naturligtvis sina syften. Flera av stiftarna har själva blivit utsatta för granskning och nu vill man slå tillbaka, sa Per Wendel och var för sin del klar över syftet med IMS:

– Man vill helt enkelt driva fram en hårdare lagstiftning för ekonomiskt förtal och på så sätt skrämma journalisterna till tystnad. Medierna är stiftarnas gemensamma fiende.

Detta fick en av stiftarna, Investors informationsdirektör Nils-Ingvar Lundin, att gå i taket:

– Det är ju löjligt. Avsikten är att skapa en mediegranskning, helt oberoende från politiska och ekonomiska intressen.

Han undrade också varför journalister är så rädda för att bli granskade.

– Exempelvis ställde sig Journalistförbundet, som enda TCO-förbund, utanför stiftargruppen. Det är mycket märkligt, när alla andra tycks inse behovet, sa han och berättade att det varit lättare att samla ihop pengar till detta än till kampanjen för OS i Stockholm.

Lundin hävdade också att varken stiftare eller styrelse har något inflytande över vilka gransknings- eller forskningsprojekt IMS drar igång. Detta ska skötas av en referensgrupp, bestående av journalister och medieforskare.

Men det imponerade inte på Per Wendel eller Britt-Marie Mattsson.

– Uppdragsforskning är svårt, det kommer ni att märka, sa Mattsson och gissade att stiftarna kommer att vilja ha valuta för sina satsade miljoner.På åttiotalet när näringslivet hyllades i spalterna var det ingen som krävde sånt här. Men nu när det blivit hårdare tag har behovet plötsligt uppstått.

– Det här liknar de kränktas riksförbund.

Institutet för mediestudier

Drygt 30 mäktiga företag och organisationer står bakom IMS – bland andra Svenska Kyrkan, McDonald’s, SAF, LO och TCO. SJF reserverade sig dock mot beslutet i TCOs styrelse.

Syftet sägs vara att komplettera PON och Granskningsnämnden ”med en institution som mer kontinuerligt och mer djupgående kritiskt granskar/…/svenska massmedier”.

Chef för IMS är Gunilla Jarlbro.

Exempel på IMS-projekt:

Enkätundersökning i några svenska kommuner för att klargöra åsikter och attityder i förhållandet mellan medborgarna, medierna och makthavarna. Undersökningen genomförs av Demokratiinstitutet i Sundsvall. Resultatet kommer att redovisas i slutet av 1999.

Undersökning i Norrköpings kommun avseende den lokala mångfalden.

Specialstudier görs om språk och begriplighet i tidningarna och kompletteras med en läsvärdesundersökning. Resultatet kommer att redovisas i slutet av 1999 och våren 2000.

Materialinsamling sker under hela hösten inför en mångdelad beskrivning av kvinnor i medierna. Resultatet kommer att redovisas i mars 2000.

Fler avsnitt
Fler videos