Gå direkt till textinnehållet

Journalistförbundet täcker miljonunderskott på Journalisten i samband med vd-byte

Tidningen Journalistens rörelseresultat för 2022 landar på minus 1,2 miljoner kronor, vilket beror på en engångskostnad i samband med vd-bytet. Genom ett koncernbidrag från ägaren Journalistförbundet landade resultatet efter finansiella poster på minus fem tusen kronor.

Tidningen Journalisten AB gjorde nära nog ett nollresultat efter finansiella poster 2022: minus 5 540 kronor. Det framgår av årsredovisningen.

Intäkterna minskade med 480 000 kronor, från 16,7 till 16,2 miljoner kronor mellan 2021 och 2022, samtidigt som de externa kostnaderna samt kostnaderna för framställning minskade med sammanlagt 435 000 kronor.

Personalkostnaderna var i princip oförändrade, (11 000 kronor lägre kostnad 2022 än 2021), och landade på strax under fem miljoner kronor. Däremot har kostnaden för posten ”styrelse och vd” ökat kraftigt, med drygt 1,2 miljoner kronor till totalt 2,38 miljoner kronor under 2022, vilket belastat rörelseresultatet som blev minus 1,19 miljoner kronor.

Annons Annons

Journalistförbundet har skjutit till 1,17 miljoner kronor i koncernbidrag för att täcka en del av den ökade kostnaden i samband med att Helena Giertta efter 14 år som Journalistens vd och chefredaktör slutade i vintras.

Förbundsstyrelsen har beslutat om upp till totalt 1,5 miljoner kronor i koncernbidrag till Tidningen Journalisten AB. Hela eller delar av återstoden av koncernbidraget kan komma att betalas ut under 2023 för att täcka ytterligare kostnader som kan ha uppstått i samband med rekryteringen av ny vd.

Det uppger Ulrika Hyllert, Journalistförbundets ordförande, tillika styrelseordförande i Tidningen Journalisten AB.

– Den här typen av kostnader har tidningen svårt att bära själv, därför beslutade förbundsstyrelsen om ett koncernbidrag, säger Ulrika Hyllert till Journalisten.

Vad är det som har kostat?
– Dels överenskommelsen med tidigare vd i samband med att hon slutade, dels att ta in en byrå för att kunna göra en professionell rekrytering.

Hur stor var kostnaden för överenskommelsen med avgående vd?
– Jag vill vara så transparent som möjligt men det är något jag inte kan gå in på eftersom jag har ett arbetsgivaransvar. För mig är det helt naturligt att man träffar en överenskommelse när en vd slutar eftersom en vd inte har någon anställningstrygghet som vanliga anställda. Vi har gjort en överenskommelse inom ramen för kollektivavtalets regler, i det här fallet dagspressavtalet.

Det ser ut som att vd fått ett avgångsvederlag om ett antal månadslöner. Blev hon uppsagd?
– Nej, det är inte korrekt. Det var inte fråga om en uppsägning. Hade vi sagt upp vd hade det sett helt annorlunda ut. Vi har gjort en överenskommelse där vi dels vill vara en god och schysst arbetsgivare, dels vara varsamma med medlemmarnas pengar.

Är detta ett bra sätt att använda medlemmarnas pengar?
– Jag kan inte stå för att vi inte ska vara en god och schysst arbetsgivare. Det hoppas jag att fler i förbundet tycker är viktigt, säger Ulrika Hyllert.

Det står i årsredovisningen att det inte funnits något avtal om avgångsvederlag med dåvarande vd. Finns det ett sådant avtal med den nya vd:n och chefredaktören Axel Andén?
– Ja, det finns det, och det kommer att framgå av årsredovisningen för 2023. Jag tycker att det är bättre att man gör upp om den sortens avtal redan på förhand så att alla vet vad som gäller.

Journalistens tidigare vd och chefredaktör Helena Giertta uppger att hon inte har några kommentarer:

– Vi träffade en överenskommelse i samband med att jag slutade och jag ska förstås inte gå in på detaljer kring den, säger Helena Giertta.

Hyser du något agg emot Journalistförbundet?
– Nej. Jag fick en jättefin avtackning och är fortfarande medlem.

Fotnot: Journalistens vd och chefredaktör Axel Andén som tillträdde i augusti har enligt sitt kontrakt en uppsägningstid om tre månader samt ett avgångsvederlag om sex månadslöner om han blir uppsagd. Avgångsvederlaget räknas av om han skulle få en annan inkomst under perioden. 
 

Fakta

Tidningen Journalisten AB

Tidningen Journalisten AB är ett helägt dotterbolag till Journalistförbundet och ger ut Journalistförbundets oberoende medlemstidning Journalisten samt Finansförbundets oberoende medlemstidning Finansliv. Bolaget har tio anställda.

Fler avsnitt
Fler videos