Gå direkt till textinnehållet

Ideella sektorn kan få egen tidning

Berling Press, Kyrkans Tidnings ägare, planerar att ge ut en tidning som vänder sig till den ideella sektorn i samhället, som kooperativ, idrottsföreningar och intresseorganisationer.

 Det finns ungefär 200 000 föreningar i Sverige i de mest skiftande områden. Den stora utmaningen är att övertygade dem om att de har något gemensamt som motiverar en utgivningen.

– Föreningarna och organisationerna delar på så många förutsättningar så det borde gå att ge ut en branschtidning för det civila samhället, säger David Qviström, reporter på Kyrkans Tidning och som leder projektet.

Den planerade tidningen ska innehålla nyheter om politiska beslut som påverkar sektorn, samhällsfrågor och omvärldsanalys.

Vad som nu Berling Press ska göra är att undersöka marknaden för en tidning som vänder sig till den ideella sektorn, om den kan blir lönsam. David Qviström påpekar att det finns ett stort antal potentiella prenumeranter. Organisationer och föreningar har ungefär 150 000 anställda – det finns inga exakta siffror – och lika många förtroendevalda.

Berling Press var valt att gå ut och berätta om sina planer innan det finns ett beslut om utgivning, som kommer först i oktober.

– Normalt håller man tyst med vad man håller på att utveckla. Vi har gjort precis tvärt om för vi vill kommunicera med målgruppen. Det går inte att kommunicera med alla föreningar och organisationer eftersom det finns så många. Därför berättar vi redan nu om planerna, säger David Qviström.

 

Fler avsnitt
Fler videos