Gå direkt till textinnehållet

Hem & Hyras journalistklubb befarar neddragningar

Journalistklubben på tidningen Hem & Hyra oroas av planerna på att dra in antalet tjänster på lokalredaktionerna. De har därför skrivit ett brev till Hyresgästföreningens förbundsstyrelse och framfört sina farhågor.

Det gångna året har det vid flera tillfällen förekommit att vikariat på Hem & Hyras nio lokalkontor inte tillsatts vid längre tjänstledighet och att vakanta tjänster inte tillsatts. Nu pågår förhandlingar om en tjänst vid lokalkontoret i Småland ska tillsättas eller inte efter att lokalredaktören fått andra uppgifter inom Hyresgästföreningen.

– Vi har sett att man planerar att dra in ett antal tjänster på de lokala redaktionerna. Man kan tycka att en person här och där inte är någon större neddragning. Men en tjänst kan få stora konsekvenser eftersom det är så få som jobbar på varje lokalredaktion, säger Cecilia Landmark, journalistklubbens ordförande på Hem & Hyra och Hyresgästföreningen.

Tidningen Hem & Hyra har 25 anställda, varav 20 jobbar med de lokala sidorna. Eftersom Hyresgästföreningen är arbetsgivare har journalistklubben valt att skicka ett uttalade till Hyresgästföreningens förbundsstyrelse där de skriver att neddragningen av antalet tjänster "strider helt mot de mål och riktlinjer som Hyresgästföreningens medlemstidning har getts av både stämma och förbundsstyrelse".

Annons Annons

Journalistklubben skriver att Hem & Hyra är den enda kontakt de flesta medlemmar har med Hyresgästföreningen, vilket kräver att tidningen håller hög standard och trovärdighet. Klubben påpekar att läsarundersökningar visar att läsarna vill ha lokalt material och en webbevakning på länsnivå.

"Neddragningar av tjänster på lokaredaktionerna kan bara leda till en allt hopplösare arbetssituation för lokalredaktörerna för att försöka leva upp till målen både på de lokala sidorna i tidningen och på webben", står det i journalistklubbens blev till förbundsstyrelsen.

I ett svar till journalistklubben skriver förbundsstyrelsen att den inte kan bestämma över vilken bemanning regionerna väljer att ha, men tillägger att "beslutet om redaktionell plattform för tidningen och strategin för Hyresgästföreningens digitala närvaro ska ligga till grund för bemanningen och var vägledande för regionernas beslut på samma sätt som de kvalitetskriterier som gäller för andra områden".

Fler avsnitt
Fler videos