Nils Funcke är styrelseledamot i Publicistklubben. FOTO: Tor Johnsson

Hård PK-kritik mot lagförslag

16 januari, 2018

Publicistklubben motsätter sig starkt att två nya brott införs i yttrandefrihetsgrundlagarna.

Journalisten har tidigare berättat om enmansutredningen som förra året föreslog att svenska medier vars rapportering skadar Sveriges relationer till andra länder ska kunna fällas för det nya brottet utlandsspioneri. 

Regeringens utredare föreslår att två nya yttrandefrihetsbrott införs i Sverige: utlandsspionage och obehörig befattning med hemliga uppgifter som rör internationella insatser där Sverige deltar.

I ett yttrande skriver Publicistklubben att man starkt motsätter sig att brotten införs i yttrandefrihetsgrundlagarna. PK motsätter sig också förslaget att meddelarfriheten inte ska gälla i vid dessa brott.

Det riskerar enligt PK att uppgifter om till exempel övergrepp vid internationella insatser inte når medierna och därmed inte allmänheten.

Förslaget skulle sammantaget därmed starkt försvåra, för att inte säga näst intill tillintetgöra, en granskande journalistik, skriver man i yttrandet.

Nils Funcke, styrelseledamot i Publicistklubben och VD för Utgivarna, sade i december till Journalisten:

– Det brott man vill föra in i TF och YGL är inte bara om man medvetet går ett annat lands intresse, utan även om det sker av oaktsamhet. Där blir det bekymmersamt. Utredaren motiverar inte fullödigt varför en sådan här drastisk förändring behöver ske. Inga exempel ges på när det har gått överstyr, för det finns inga sådana i Sverige. Då kan man inte lagstifta.

Senaste numret

Prenumerera

Nyhetsbrev

Prenumerera på nyhetsbrevet

Säg upp din prenumeration här

Hatad

Ansvarig utgivare: Helena Giertta. Allt material är skyddat enligt lagen om upphovsrätt. Citera gärna, men ange källan. Information om cookies