Gå direkt till textinnehållet

Grundlagen ger a-kassan problem

JK Hans Regner förklarar att fallet är speciellt just därför att det rör sig om Journalisternas a-kassa.

JK Hans Regner förklarar att fallet är speciellt just därför att det rör sig om Journalisternas a-kassa.

— Detta är ett problem för a-kassor för dem som yrkesmässigt sysslar med det skrivna ordet eller som ägnar sig åt annan grundlagsskyddad verksamhet. Alla regler som är underordnade grundlagsbestämmelserna ska ses i ljuset av detta faktum.

Om man kan tänka sig en frilansande bagare så skulle det vara fritt fram för hans a-kassa att kräva att han definitivt skulle upphöra med bakandet om han ville få ersättning?

— Att baka är inte en grundlagsskyddad verksamhet.

Betyder det att journalister däremot får frilansa mot betalning fastän de har a-kasseersättning?

— I praktiken är det så.

JK vill inte gå in på i vilken omfattning man kan frilansa mot betalning samtidigt som man får a-kasseersättning.

Håkan Carlson, ordförande i Journalistförbundet och i styrelsen för Journalisternas a-kassa, kommenterar helt kort JKs utlåtande:

— Reglerna för att få a-kasseersättning är helt annorlunda i dag jämfört med när det här fallet startade.

— Dåtidens regler var utformade av AMS och det var dem vi följde.

A-kassans villkorsförbindelse avskaffades i höstas.

Beträffande JKs resonemang om yttrandefrihetsaspekten av ärendet säger Håkan Carlson:

— Jag förstår det inte.

Rolf Hermod, avdelningdirektör på AMS försäkringsenhet:

— JK har kommit fram till att både Journalisternas a-kassa och vi har gjort fel. Det innebär att AMS får betala skadeståndet på 40 000 kronor.

Han betonar samtidigt att reglerna ändrats efter det att Gunnar Hagtorns fall handlades som skedde.

Rolf Hermod kan inte överblicka om JKs yttrandefrihetsrättsliga synpunkter på handläggningen kan leda till några konsekvenser.

— Vi ska gå igenom JKs beslut och se om det är något i regelverket som vi måste ändra på.

Fler avsnitt
Fler videos