Gå direkt till textinnehållet

Granskningsnämnden erkänner misstag

Granskningsnämnden för radio och TV vägrade att skicka vidare ett överklagande till förvaltningsrätten. I ett yttrande till JO erkänner nu myndigheten att det var fel och att rutiner skall ses över.

Ärendet gäller en anmälan som kom in till Granskningsnämnden för radio och TV förra året, där den klagande ansåg att företaget Comhem gynnats i ett UR-program i Kunskapskanalen den 4 mars 2010. Enligt anmälan ”genomsyrades programmet av att Comhems försäljningschef presenterat deras konventionella top-set-box som om den vore en stor uppfinning”.

Granskningsnämnden fann att inslaget inte stod i strid med bestämmelsen om otillbörligt gynnande av kommersiella intressen och friade Utbildningsradion. Eftersom beslutet inte gick att överklaga begärde anmälaren en omprövning, då denne ansåg att Granskningsnämnden inte fullt ut undersökt ärendet.  

Omprövning nekades och anmälaren begärde då att ärendet skulle överklagas till Förvaltningsrätten i Stockholm. Någon vidarebefordring gjordes aldrig och den klagande tog kontakt med JO och bad om en granskning av myndighetens beslut.

Annons Annons

Myndigheten erkände då sitt misstag och ansåg att anmälarens överklagande omedelbart borde ha överlämnats till Förvaltningsrätten. För att förhindra upprepning av misstaget har myndigheten tagit fram nya rutiner för hantering av invändningar mot myndighetens och granskningsnämndens beslut.   

Överklagan överlämnades till förvaltningsrätten som senare meddelade ett beslut om avvisning.

Fler avsnitt
Fler videos