Gå direkt till textinnehållet

Gotlands journalistklubbar går samman

Gotlands Tidningar och Gotlands Allehanda slår ihop sina journalistklubbar till en gemen-sam som får drygt 50 medlemmar.

Journalistklubbarna på Gotlandstidningarna har beslutat att slå ihop sina påsar och bilda en gemensam klubb. Den nya klubben kommer att ha drygt 50 medlemmar.
– Tidigare har journalistklubben på Gotlands Allehanda varit emot att den skulle lösas upp. Men det är ingen upplösning, vi går samman, säger Ingrid Hammar, ordförande för journalistklubben på Gotlands Allehanda.

Det var vid senaste årsmötet som de respektive journalistklubbarna röstade för att slå sam-man klubbarna. Det formella beslutet om en fusion kommer att ske vid ett gemensamt årsmöte som kommer att hållas till våren.
– Det finns ingen anledning att stressa fram beslutet, säger Christer Nilsson, journalistklubbens vice ordförande på Gotlands Tidningar.
Det är ännu inte klart hur klubbstyrelsen kommer att se ut, men troligen kommer det att vara en journalistklubb med sektioner på respektive tidning och på den gemensamma webbplatsen helagotland.se.

Gotlandstidningarna har sedan flera år tillbaka samma ägare: Norrköpings Tidningar Media.
– Har man samma ägare känns det logiskt att ha en gemensam klubb, säger Christer Nilsson.
I Luleå har journalistklubbarna på NSD och Norrbottens-Kuriren gått samman. Även dessa tidningar ägs av Norrköpings Tidningar Media.

Annons Annons

Fler avsnitt
Fler videos