Gå direkt till textinnehållet

Göran Lambertz: ”Jag har inte mer att säga”

I debattartiklar i Dagens Nyheter och Expressen går tidigare justitiekanslern och justitierådet Göran Lambertz till hård attack mot SVTs och DNs rapportering om Kevinfallet. Men någon intervju ställer han inte upp på när Journalisten ringer.

I debattartikeln i Dagens Nyheter skriver Göran Lambertz tillsammans med psykologiprofessor Sven Å Christianson att DN och SVT ”hårdvinklat informationen om bevisläget”.

De menar också att det handlar om ett mediedrev:

”Det är ett stort problem i Sverige i dag att medier i allt större utsträckning granskar rättsärenden på ett hårdvinklat sätt med den tydliga inriktningen att försöka komma åt vissa personer i rättsväsendet och där sakfrågorna lämnas därhän. Det första som offras i drevet är sanningen. Mediadrev utgör en kollektiv utövning av makt utanför rättssystemet, ett moderniserande av de processer som ägde rum under 1600-talets häxjakt. Är det genom ryktesspridning och sensationsrubriker i media som samlar så kallade ”klick” vi ska driva rättegångar i Sverige, ett slags folkdomstolar? Nej, det här visar varför vi har en rättsstat, skuld ska inte avgöras i drev.”

Dagens Nyheters redaktionschef Caspar Opitz kommenterar debattartikeln i en nyhetsartikel i DN:

”Ingenting av det vi gjort är hårdvinklat. Vi har redogjort för fakta, låtit en rad experter bedöma våra slutsatser och dessutom erbjudit dem vi granskat att komma med sina bästa argument på ett generöst sätt”, säger Caspar Opitz till tidningen.

I en debattartikel i Expressen skriver Göran Lambertz att det mesta talade för att pojkarna ”varit på platsen” men att diskussionen i skuldfrågan bör avstanna i avvaktan på den fortsatta utredningen. Artikeln inleds med ett fiktivt exempel där B sticker kniven i C och sedan förnekar för polisen och därefter erkänner, för att så småningom bli kontaktad av SVT som gör en dokumentär där det framgår att kan handla om ett justitiemord. Exemplet ska enligt Lambertz likna SVTs dokumentär Fallet Kevin, genom att man ställt ledande frågor och inte tagit med väsentlig information.

”Det är viktigt och bra att rättsärenden granskas. Men det bör göras objektivt, sakligt och ansvarsfullt. Inga viktiga omständigheter bör gömmas undan och svåra frågor bör inte förses med alltför lätta svar. Om man är ute efter sanningen. Och det är man väl?” skriver Göran Lambertz i debattartikeln.

Exakt vilka belägg som Göran Lambertz har för påståendet att DN och SVT ”hårdvinklat information om bevisläget” framgår inte av någon av debattartiklarna han signerat och när Journalisten kontaktar honom vill han inte ställa upp på en intervju.

– Jag förstår vad du vill prata om men jag har avstått från andra intervjuer så jag hänvisar dig till det jag skrivit. Jag har annat för mig i dag och jag har inte mer att säga än det jag har skrivit, säger Göran Lambertz.

Det jag undrade var vilka belägg du har för den här uppgiften att informationen om bevisen var hårdvinklad?
– Jag nöjer mig med det jag skrivit, säger Göran Lambertz.

Göran Lambertz har återkommande kritiserat medier, inte minst i bevakningen av Quickfallet, vilket Journalisten rapporterat om.

Journalisten har utan framgång sökt psykologiprofessor Sven Å Christianson för en intervju.

Fler avsnitt
Fler videos