Gå direkt till textinnehållet

Fler trivs på jobbet på SVT

Arbetsglädjen hos SVTs medarbetare har ökat sedan förra året; snittmedarbetaren upplever stor arbetsglädje. Men hela nio procent av SVT-arna har känt sig diskriminerade det senaste året.- Det är en siffra som måste tas på allvar av ledningen, säger journalistklubbens ordförande Petteri Karttunen.

Arbetsglädjen på Sveriges Television har ökat från förra året, visar en stor medarbetarenkät vars resultat nu presenterats för medarbetarna och som Vi på TV skriver om.

Snittmedarbetaren känner "stor arbetsglädje", enligt det system som mätföretaget Ennova utarbetat – mer än riksgenomsnittet.

– Det är väl skönt att enkäten visar att vi trivs ännu bättre än för ett år sedan, och att företaget har gjort något i de fall där medarbetare varit missnöjda. Men det ser inte lika bra ut på alla orter och avdelningar – där måste vi jobba, säger Petteri Karttunen.

Jämfört med rikssnittet upplever SVT-medarbetarna att de har en tyngre arbetsmiljö och högre arbetsbelastning. Petteri Karttunen konstaterar att arbetsbelastningen har ökat de senaste åren; färre personer ska göra samma uppgifter, fast bättre.

Nio procent av medarbetarna har upplevt sig diskriminerade det senaste året, oftast på grund av ålder eller kön, men också på grund av könsöverskridande identitet, funktionshinder, etnicitet och religion.

– Det handlar om runt 160 personer – det är jättemycket. Hur allvarlig diskrimineringen är vet vi inte, men jag hoppas att det här tas på allvar och att det händer något, säger Petteri Karttunen.

Fler avsnitt
Fler videos