Gå direkt till textinnehållet

Filma på sjukhus bryter mot sekretesslagen

Akademiska sjukhuset i Uppsala ingick ett avtal med TV3 där sjukhuset godkände att bolaget bröt mot gällande sekretessbestämmelser när serien Sjukhuset spelades in. Det menar justitieombudsmannen, som är "mycket kritisk" till sjukhusets agerande.

Trots att filmning bara får ske efter att patienten har lämnat sitt samtycke, skrev sjukhuset under ett avtal som i praktiken tillät filmning innan något samtycke kunde inhämtas. Sjukhuspersonalen samarbetade också med TV-teamet när det filmade medvetslösa patienter och barn vars föräldrar inte hade informerats.

"Det är i högsta grad anmärkningsvärt att Akademiska sjukhuset genom ett avtal godkänt att gällande sekretessregler kan åsidosättas. Det står dessutom klart att sjukhuset i många fall underlåtit att inhämta samtycke från patienten innan filmningen skett. Jag är mycket kritiskt till sjukhusets agerande", skriver  JO.

Fler avsnitt
Fler videos