Gå direkt till textinnehållet

Expressens köp av Kvällsposten Nerdragningar och minskad mångfald

:– Det kommer att bli betydande nedskärningar bland journalisterna på Kvällsposten.Det säger Expressens VD Staffan Lundeborg.

Det kommer att bli betydande nedskärningar bland journalisterna på Kvällsposten.

Det säger Expressens VD Staffan Lundeborg.

Kvällsposten och Expressen kommer att byta inrikesreportage med varandra medan KvP får tillgång till bland annat Expressens bilagor och utrikesbevakning. Ledare, insändare och kultursidor ska dock vara lokala.

KvP behåller en egen chefredaktör och ansvarig utgivare.

Tidningens upplaga var i fjol 66 400 ex per utgivningsdag. Nu är upplagan cirka 60 000.

Willy Lindqvist, ordförande för Kvällspostens journalistklubb, tror att nedskärningarna blir ungefär lika stora på KvP som de Expressen genomförde på GT. Det skulle innebära att runt 30 av 110 anställda på redaktionen försvinner.

– Många är chockade, ledsna och oroade, berättar Willy Lindqvist. En delär lättade över att det äntligen händer nåt. Själv är jag inte motståndare till det här samgåendet, framtiden får utvisa vad det ger.

– Efter tiden med Idag har vi dåliga erfarenheter av hur det är att gå ihop med en kvällstidning, säger Claes Carlson, journalist på Kvällsposten.

– Vi behöver en ägare som kan trygga utgivningen men vi har inte fått någon information så jag kan bara hoppas att det här blir bra.

Webbredaktören Ingrid Carlqvist har bestämt sig för att sluta med avgångsvederlag.

– På grund av det planlösa, slentrianmässiga sätt som Kvällsposten skötts den senaste tiden var det ofrånkomligt att Expressen skulle köpa tidningen, anser hon.

– Jag tror att tidningens framtid är mörk. Skåningar har aldrig velat ha Stockholms kvällstidningar. När Kvällsposten tar Expressens material kommer folk att känna att det inte längre är deras tidning. I framtiden tror jag att det bara kommer att finnas två kvällstidningar i Sverige.

Fredrik Nejman, ordförande för Expressens SJF-klubb, är bekymrad över att mångfalden minskar.

– Kvällsposten kommer att styras från Stockholm och det är tråkigt att en självständig tidning försvinner.

Sommaren 1997 tog Expressen över GT. Upplagan har fortsatt att dala för GT och ett 20-tal journalisttjänster har försvunnit.

Expressen och GT använder varandras artiklar, på samma sätt som det är tänkt att Kvällsposten ska jobba i fortsättningen. GT innehåller Expressens bilagor medan ledare, insändare och kultursidor är lokala. Grovt räknat kommer hälften av materialet i GT från Expressen.

Överlag verkar många journalister på GT vara positiva till förändringarna.

– Innan Expressen tog över var det mer veligt, nu har tidningen en tydligare inriktning och det har blivit mer jävlar anamma på redaktionen, tycker Mats Öfwerström, reporter på GT.

– Läsarundersökningar visade att folk tyckte att det var för lite läsning i GT. I och med att vi får mycket av Expressens material har tidningen blivit fetare.

Till det negativa hör enligt Mats Öfwerström att läsare kan tycka att göteborgsprofilen försvagats.

GT-reportern Christina af Ekenstam tycker också att GT layoutmässigt blivit mer lik Expressen.

– I övrigt kan jag inte komma på något negativt med att Expressen tagit över. Jag känner att dom satsar på oss och det är jättebra stämning på GT.

Karl-Henrik Sax är ordförande för journalistklubben på GT.

– Det är tragiskt att så många tjänster försvunnit, betonar han. Man tog inte bort motsvarande andel tjänster på Expressen och det blev vi putt över. Medelåldern bland journalisterna på GT börjar nu närma sig 50.

Enligt Sax sköts en stor del av verksamheten från Expressen, bland annat administration och annonser. Även en stor del av de redaktionella besluten tas i Stockholm.

– Expressen har gått hårt fram, lite av det vi förlorat kunde vi fått ha kvar.

Men Karl-Henrik Sax menar att det positiva överväger.

– Tidningen har blivit mycket bättre. Vi har fått Expressens material och det har frigjort möjligheter att jobba mer med lokala nyheter.

Fler avsnitt
Fler videos