Gå direkt till textinnehållet

Egna etik-policies saknas ofta på redaktionerna

Mindre än hälften av ett urval dagstidningsredaktioner har upprättat en egen etiskt regelverk, skriver mediegranskande sajten Second Opinion.

Second Opinion har kontaktat 18 redaktioner i Sverige och upptäckt att mindre än hälften av de tillfrågade redaktionerna hade eget formulerade etiska dokument. Under Second Opinions undersökning fann man det svårt att få tillgång till redaktionernas etiska policies, där frågor om sidouppdrag, aktieinnehav, journalisternas metoder och redaktionernas hantering av jäv definieras. Flera redaktioner menar att de riktlinjer som finns i branschens spelregler räcker, och att specifika policies för redaktionerna inte är nödvändiga.

Fler avsnitt
Fler videos